OrLog In

จิ๊จ๊ะ

Silly Fools13 ก.ย. 2001

Lyrics

จิ๊จ๊ะ - Silly Fools

Written by:ณัฐพล พุทธภาวนา/เทวฤทธิ์ ศรีสุข

 

อย่าโกรธกันเลย

 

ยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไป

 

อย่าโทษฉันเลย

 

ฉันเพียงต้องการ

 

ให้เธอเข้าใจ

 

ช่วยบอกได้ไหม

ต้องการสิ่งใด

 

ช่วยบอกได้ไหม

ฉันให้ทุกอย่าง

 

ช่วยบอกได้ไหม

 

ช่วยบอกได้ไหม

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

 

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

 

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

 

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

ก็บอกมาเลย

 

เป็นเพียงคำถาม

 

เพื่อความเข้าใจ

 

อย่าโทษฉันเลย

 

ฉันเพียงต้องการ

 

ให้เธอเข้าใจ

 

ช่วยบอกได้ไหม

 

ต้องการสิ่งใด

 

ช่วยบอกได้ไหม

 

ฉันให้ทุกอย่าง

 

ช่วยบอกได้ไหม

 

ช่วยบอกได้ไหม

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

 

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

 

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

 

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

 

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

 

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

แต่อย่ามาจิ๊จ๊ะ

ให้มันมากไป

มันจะเป็นบ้า

เรื่องเล็ก

จะกลายเป็นเรื่องใหญ่

 

หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๋า

จะดีกว่าไหม

ฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิ๊จ๊ะ

ฉันก็ต้องไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***