ทิ้งนามาสร้างฝัน

มนต์แคน แก่นคูน25 ก.ย. 2009

เนื้อเพลง

ทิ้งนามาสร้างฝัน - มนต์แคน แก่นคูน (Monkan Kankoon)

Written by:บัญญัติ โพธิ์รัตน์โส/สวัสดิ์ สารคาม

 

ฝนทิ้มฟ้าเมื่อกลางพรรษา น้ำนาเหือดหาย

 

ปลาข่อนดิ้นตาย ควายบักตู้เคี้ยวเอื้องเฟืองแห้ง

 

นกแจนแวนฮ้อง งอยง่าก้านของส่งข่าวฝนแล้ง

 

ตกไกลแล้วน้องานแต่ง นากะแล้งเงินแห้งกระเป๋า

 

มันอุกอั่งเอ้า ข้าวอยู่เล้าเหลือน้อยร่อยหรอ

 

ธกส เพิ่นมาย่อขอคืนเงินเก่า

 

อยู่บ้านบ่ได้ ไปหาทำงานมาใช้หนี้เขา

 

ค่าดองคึดต่อขายข้าวเลยบ่สมเว้า นำเจ้าจั๊กหน่อย

 

กระเป๋าเสื้อผ้า พาดขึ้นใส่บ่าอำลานาร้าง

 

รถแล่นตามทาง ส่องนอกหน้าต่างนั่งเหมอใจลอย

 

บ่ฮู้มื้อใด๋สิได้คืนมาหาคนที่คอย

 

ชีวิตบ่มีสิทธิ์ถอยคือจอกแหนลอยไปตามน้ำไหล

 

ต่อจากนี้ไป ความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตา

 

ดิ้นรนค้นหาทางข้างหน้า จั๊กเป็นจังได๋

 

แม่นได้คือเว้าสิฟ้าวคืนมา ตามสัญญาไว้

 

หากเทวดาเห็นใจ กะคงสิได้ดีดั่งที่ฝัน

 

กระเป๋าเสื้อผ้า พาดขึ้นใส่บ่าอำลานาร้าง

 

รถแล่นตามทาง ส่องนอกหน้าต่างนั่งเหมอใจลอย

 

บ่ฮู้มื้อใด๋สิได้คืนมาหาคนที่คอย

 

ชีวิตบ่มีสิทธิ์ถอยคือจอกแหนลอยไปตามน้ำไหล

 

ต่อจากนี้ไป ความหวังตั้งไว้ฝากโชคชะตา

 

ดิ้นรนค้นหาทางข้างหน้า จั๊กเป็นจังได๋

 

แม่นได้คือเว้าสิฟ้าวคืนมา ตามสัญญาไว้

 

หากเทวดาเห็นใจ กะคงสิได้ดีดั่งที่ฝัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***