ประชาธิปไตย (2019 Remaster)

คาราบาว28 มี.ค. 2019

เนื้อเพลง

Pra Cha Tipa Trai (Remastered) - คาราบาว (Carabao)

Written by:Carabao

ประชาธิปไตย ธิปไตย

เอ๋ย หน้าตาเจ้าเป็นยังไง

ยังไงหนอ

ขอดูหน่อย ขอดูหน่อย

เปิด ให้ดูหน่อย

เปิด ให้ดูหน่อยซิ

 

ประชาธิปไตย ธิปไตย อ๋อ

หน้าตาเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง

โอ้โฮเห็นแล้ว

โอ้โฮนั่นไง

 

เบ้อเร่อเลย เบ้อเร่อเลย

รู เบ้อเร่อเลย

รู เบ้อเร่อเลย รูรั่ว

ประชาชนชาวไทย

ชนชาวไทยเอ๋ย

ชีวิตท่านเป็นอย่างไร

อย่างไรหนอ

ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย

พูด ให้ฟังหน่อย

เล่า ให้ฟังหน่อยซิ

 

ประชาชนชาวไทย

ชนชาวไทยเอ๋ย

ชีวิตท่านเป็นอย่างงี้นี่เอง

โอ้โฮตกงาน

โอ้โฮยากจน

ย่ำแย่เลย ย่ำแย่เลย

จน ย่ำแย่เลย

จน ย่ำแย่เลย

 

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล

ถ้าอยากเห็นเมืองไทย

พัฒนาขึ้น

 

อย่างผู้นำ

ต้องมาจากการเลือกตั้ง

ใครอยากเป็นบ้าง ยกมือขึ้น

 

ให้ประชา ชนมีสิทธิ์ออกเสียง

ผู้มากุมบังเหียน

ชีวิต ประชาชน

 

จะปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

จะเล่นแบบไทยๆ

หรือระบบสากล

 

ก็เลือกเอา

 

ประชาธิปไตย ธิปไตย

เอ๋ย หน้าตาเจ้าเป็นยังไง

ยังไงหนอ

ขอดูหน่อย ขอดูหน่อย

เปิด ให้ดูหน่อย

เปิด ให้ดูหน่อยซิ

 

ประชาธิปไตย ธิปไตย อ๋อ

หน้าตาเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง

โอ้โฮเห็นแล้ว

โอ้โฮนั่นไง

เบ้อเร่อเลย เบ้อเร่อเลย

รู เบ้อเร่อเลย

รู เบ้อเร่อเลย รูรั่ว

 

ประชาชนชาวไทย

ชนชาวไทยเอ๋ย

 

ชีวิตยังพอมีหวัง

มีหวังอยู่

อดทนหน่อย

อดใจหน่อย

อดให้ทนหน่อย

 

อดให้ทนหน่อยซิ

 

ประชาชนชาวไทย

ชนชาวไทยเอ๋ย

อย่าพึ่งรีบร้อน

อดตายอดตาย

ยั้งใจเอาหน่อย

แข็งใจเอาหน่อย

 

ทนเอาหน่อย ทนเอาหน่อย

ทนเอาหน่อย

 

ทนไม่ไหวแล้ว

 

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล

ถ้าอยากเห็นเมืองไทย

พัฒนาขึ้น

 

อย่างผู้นำ

ที่มาจากการเลือกตั้ง

ใครไม่อยากเป็นบ้าง

ยกมือขึ้น

 

ให้ประชา ชนมีสิทธิ์ออกเสียง

ผู้มากุมบังเหียน

ชีวิต ประชาชน

 

จะปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

จะเล่นแบบไทยๆ

หรือระบบสากล

 

ก็มั่วไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***