เหมือนนกไร้ปีก

กรพินธุ์29 ม.ค. 2001
JOOX

ไม่มีข้อมูลเนื้อร้อง