สุขาอยู่หนใด

25 Hours25 พ.ย. 2014

เนื้อเพลง

สุขาอยู่หนใด - 25 HOURS

Written by:สมพล รุ่งพาณิชย์

 

ใครบางคน

เคยบอกว่ารัก

ฉันมากมาย

 

แต่พอนานไป

ทำไมจากรัก

กลายเป็นเกลียด

ก็เป็นคนดี

 

ก็เป็นคนมีความฝัน

 

แล้วทำไม

คนอย่างฉัน

ถึงไม่มีใครสนใจ

 

ก็มีเงินทอง

 

ก็มีรถเก๋งคันใหญ่ใหญ่

แต่ภายในใจ

ทำไมไม่เห็นมีคำตอบ

Oh why why why why

ความสุขมันหาย

 

ไปตั้งแต่ตอนไหน

 

สุขา อยู่หนใด

ความงดงามอยู่ที่ใด

มันซ่อนอยู่ที่ใคร

 

ซ่อนอยู่ที่ใคร

 

ชีวิตที่ต้องการ

 

สิ่งที่ใจเราต้องการ

มันซ่อนอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใด

 

ใครบางคน

 

เคยบอกว่าฉัน

ต้องรุ่นใหญ่

 

ต้องเดินนำใคร

ต้องไปเป็นคน

ที่เหนือกว่า

 

ต้องเป็นคนดัง

 

ต้องเป็นคน

มีความหมาย

 

แล้วต้องลงทุนเท่าไร

 

ถึงจะมีใครหันมอง

 

ต้องออกเดินทาง

 

ต้องออกไปพบ

โลกกว้างไกล

ต้องเดินทางไปเท่าไร

จึงพบเจอคำตอบ

Oh why why why why

ความสุขมันหาย

ไปตั้งแต่ตอนไหน

 

สุขา อยู่หนใด

ความงดงามอยู่ที่ใด

มันซ่อนอยู่ที่ใคร

 

ซ่อนอยู่ที่ใคร

 

ชีวิตที่ต้องการ

สิ่งที่ใจเราต้องการ

มันซ่อนอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใด

 

Oh why why why why

 

ความสุขมันหาย

 

ไปตั้งแต่ตอนไหน

 

สุขา อยู่หนใด

ความงดงามอยู่ที่ใด

มันซ่อนอยู่ที่ใคร

 

ซ่อนอยู่ที่ใคร

 

ชีวิตที่ต้องการ

สิ่งที่ใจเราต้องการ

มันซ่อนอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใด

 

สุขที่ตามหาอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใคร

 

สุขที่ตามหาอยู่ที่ใด

 

ซ่อนอยู่ที่ใคร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***