เราจะกลับมา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์13 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: เราจะกลับมา

ศิลปิน: พงษ์ศิทธิ์ คำภีร์

มี วัน แห่งชัย

มี วัน ที่แพ้-พ่าย

มีวันที่ไฟ คุโชน

มีวัน สุขใจ มีวัน ที่ ร้องไห้

มี วัน ที่คล้าย โลก หยุดหมุน

มีวัน ที่เรา เจ็บ

มีวัน ที่ เสีย-ใจ

จดจำ เอาไว้ และ รอคอย

ก็โลก นั้นมี

หนทาง ถอย ไว้ให้ หนึ่งสาย เพียง

เพื่อน จะเดิน ฝ่าไป

หรือถอย คิดดู เสียก่อน

อดทน กล้ำกลืน เพื่อรอ-คอย

วันหนึ่ง คงพบ ชัย

เพื่อน จะเดิน ฝ่าไป

หรือ รอคอย เวลา

ความเจ็บ ครั้งนี้

จะ จด-จำ จารึก ลงไป

ว่าดวงใจ ดวงหนึ่ง ฟันฝ่า

เอาชัย ไม่ได้

ผิดหวัง ซ้ำซ้ำ

ช้ำ จนเกิน ที่จะ เยียว-ยา

แล้ว วันหนึ่ง เราจะกลับมา ทวงถาม

ก็โลก นั้นมี

หนทาง ถอย ไว้ให้ หนึ่งสาย เพียง

เพื่อน จะเดิน ฝ่าไป

หรือถอย คิดดู เสียก่อน

อดทน กล้ำกลืน เพื่อรอ-คอย

วันหนึ่ง คงพบ ชัย

เพื่อน จะเดิน ฝ่าไป

หรือ รอคอย เวลา

ก็โลก นั้นมี

หนทาง ถอย ไว้ให้ หนึ่งสาย เพียง

เพื่อน จะเดิน ฝ่าไป

หรือถอย คิดดู เสียก่อน

อดทน กล้ำกลืน เพื่อรอ-คอย

วันหนึ่ง คงพบ ชัย

เพื่อน จะเดิน ฝ่าไป

หรือ รอคอย เวลา

เราจะ กลับมา ทวงถาม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***