ไหมแท้ที่แม่ทอ

ต่าย อรทัย9 ธ.ค. 2011

เนื้อเพลง

ไหมแท้ที่แม่ทอ - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

แม่ปลูกหม่อน

 

เลี้ยงไหมตั้งใจนัก

 

เรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพื่อไฟฝัน

 

อีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์นั้น

 

แม่สร้างสรรค์

 

ละเมียดละไมใช้เวลา

 

สื่อรักมั่นผ่านมือ สู่เส้นไหม

 

ถักเส้นใยแต่ละเส้น

 

เป็นเนื้อผ้า

 

เท้าที่ใช้กระตุกกี่ คือชีวา

 

มือที่คว้ากระสวยวาด

 

คือชีวิต

 

เป็นผ้าไหมผืนใหม่

 

แม่ให้ลูก

 

รักพันผูกทุกใย ไหมวิจิตร

 

ใยไหมโยงใจแม่ เนรมิต

 

ไหมอุทิศแม่ก็ทอ

 

ต่อตำนาน

 

ลูกก็ถือผ้าทอ ที่แม่ให้

 

เป็นเยื่อใยไหมและแม่

 

ที่กล้าหาญ

 

ผ้าทั้งผืนมีชีวิต

 

จิตวิญญาณ

 

ถักประสานสอดสร้าง

 

อย่างแยบยล

 

มือน้อยน้อย

 

ของแม่ดูแค่นี้

 

เคยเฆี่ยนตี

 

ลูกบ้างในบางหน

 

แต่มือเดียว

 

กันนี้แหละสู้ทน

 

ประคองใจ

 

ให้ลูกก้าวพ้น เมื่อภัยมา

 

จึงสูงค่าอยู่ในใจ

 

เมื่อไกลแม่

 

เป็นยาแก้แผลใจ

 

เมื่อฟันฝ่า

 

เบิ่งไหมแท้ที่แม่ทอ

 

หล่อวิญญา

 

เก็บเส้นใยแห่งรักมาถักทอใจ

 

สักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่

 

ลูกที่แท้ก็คงทอสานต่อได้

 

สื่อความดีจากแม่ต่อสายใย

 

ผ้าชีวิตผืนใหม่ ทอให้งาม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***