หักใจให้ลืม

นันทิดา แก้วบัวสาย19 ธ.ค. 1996

เนื้อเพลง

หักใจให้ลืม - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:เรวัต พุทธินันทน์/ไพฑูรย์ วาทยะกร

 

สิ่งที่เคยซึ้งใจ

 

สิ่งที่เคยสัมพันธ์

 

อาจจะเคยรักกัน

 

คงให้มันผ่านไป

 

บอกกับใจให้ลืม

 

อยากจะลืมให้หมดหัวใจ

 

อยากจะไปให้ไกล

 

อยากข่มใจให้ลืม

 

สิ่งที่ตัวเรานั้นเรียนรู้

 

อยู่คือเขา คงไม่มีเยื่อใย

 

ผ่านมาแล้วคงผ่านเลยไป

 

รู้ว่าใจเขาไม่จริงจัง

 

คงช้ำใจ หากเรานั้นยัง

 

หลอกตัวเองอีกครั้ง หวังไป

 

สิ่งที่เคยซึ้งใจ

 

สิ่งที่เคยสัมพันธ์

 

อาจจะเคยรักกัน

 

คงให้มันผ่านไป

 

สิ่งที่ตัวเรานั้นเรียนรู้

 

อยู่คือเขา คงไม่มีเยื่อใย

 

ผ่านมาแล้วคงผ่านเลยไป

 

รู้ว่าใจเขาไม่จริงจัง

 

คงช้ำใจ หากเรานั้นยัง

 

หลอกตัวเองอีกครั้ง หวังไป

 

สิ่งที่เคยซึ้งใจ สิ่งที่เคยสัมพันธ์

 

อาจจะเคยรักกัน คงให้มันผ่านไป

 

บอกกับใจให้ลืม อยากจะลืมให้หมดหัวใจ

 

อยากจะไปให้ไกล บอกใจไว้ให้ลืม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***