เมื่อรักฉันเกิด

Silly Fools25 พ.ค. 2004

เนื้อเพลง

เมื่อรักฉันเกิด - Silly Fools (ซิลลี่ ฟูลส์)

Written by:โต

ก็เป็นคำถามอยู่ข้างใน

 

อาจเป็นเพราะฉันนั้น

ทำไม่ถูก

 

อาจเป็นเพราะฉันนั้น

 

ให้ค่ามากกับมัน

 

เมื่อรักฉันเกิด

 

ขอพอแล้วใจ

 

ใจที่มีให้ใครและใคร

 

ฉันพบกับความผิดหวัง

 

พบกับความชอกช้ำ

 

เมื่อรักฉันเกิด

 

รู้ไหมมันเป็นอย่างไร

 

เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา

 

แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ฉันคงไม่หันกลับมา

 

แค่อยากจะหนี

มันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา

 

ทำลายฉัน

 

ก็อยู่ในความสับสน

 

ก็อยู่ในความมืดมน

ของใจของคน

 

ฉันให้ค่ากับเขา

 

แต่เขานั้นไม่เอา

 

เมื่อรักฉันเกิด

 

ขอพอแล้วใจ

 

ใจที่มีให้ใครและใคร

 

ฉันพบกับความผิดหวัง

 

พบกับความชอกช้ำ

เมื่อรักฉันเกิด

 

รู้ไหมมันเป็นอย่างไร

 

เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา

 

แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ฉันคงไม่หันกลับมา

 

แค่อยากจะหนี

 

มันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา

 

แค่อยากจะหนี

มันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

แค่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า

 

แค่อยากจะหนี

มันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา

 

ทำลายฉัน

 

รู้ไหมมันเป็นอย่างไร

 

เมื่อรู้ว่ารักไม่กลับมา

 

แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ฉันคงไม่หันกลับมา

 

แค่อยากจะหนี

มันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ยิ่งหนียิ่งใกล้เข้ามา

 

แค่อยากจะหนีมันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ไม่อยากรู้ว่าฉันไร้ค่า

 

แค่อยากจะหนี

มันไปให้ไกล

 

หนีมันไปให้ไกล

 

ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมา

 

ทำลายฉัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***