ยาม

Labanoon27 ก.ค. 2015

เนื้อเพลง

ยาม - Labanoon (ลาบานูน)

เหม่อมองฟ้า

 

แม้มันเป็นคืนที่เหงา

 

ฝืนใจไม่ยอมให้หาว

 

ฉันรอจะคู่กับเธอ

 

อยู่นอกรั้ว ฮ้า ฮา ฮ้า ฮา

 

หัวใจมั่นคงเสมอ

 

รักเดียวก็มีแต่เธอ

 

เมื่อไหร่จะยอมเข้าใจ

 

ดึกดื่นค่ำคืนเธอคงฝันหวาน

ไม่รู้ใครเป็นไง

 

ดึกดื่นค่ำคืนเธอจะนึกถึง

บ้างไหมใครมารอ

 

ฉันเพียงต้องการจะขอ

 

ถ้อยคำดีดี สักคำ

 

ไม่ได้ยินว่ารัก ฉันก็ยังไม่ไป

 

ต้องหลับในตรงนี้ ก็ตาม

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

 

ฉันจะขอเป็นยาม

 

อยู่ประจำจนเช้าทุกวัน

 

เฝ้าบ้านให้เธอ

 

อยู่นอกรั้ว ฮ้า ฮา ฮ้า ฮา

 

หัวใจมั่นคงเสมอ

 

รักเดียวก็มีแต่เธอ

 

เมื่อไหร่จะยอมเข้าใจ

 

ดึกดื่น ค่ำคืน เธอคงฝันหวาน

ไม่รู้ใครเป็นไง

 

ดึกดื่น ค่ำคืน เธอจะนึกถึง

บางไหมใคร มารอ

 

ฉันเพียง ต้องการ จะขอ

 

ถ้อยคำดีดี สักคำ

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

ฉันก็ยังไม่ไป

 

ต้องหลับใน ตรงนี้ก็ตาม

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

 

ฉันจะขอเป็นยาม

 

อยู่ประจำจนเช้า ทุกวัน

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

ฉันก็ยังไม่ไป

 

ต้องหลับใน ตรงนี้ก็ตาม

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

ฉันจะขอเป็นยาม

 

อยู่ประจำจนเช้า ทุกวัน

 

เฝ้าบ้านให้เธอ

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

 

ฉันก็ยังไม่ไป

 

ต้องหลับใน ตรงนี้ ก็ตาม

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

ฉันจะขอเป็นยาม

 

อยู่ประจำจนเช้า ทุกวัน

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

 

ฉันก็ยังไม่ไป

 

ต้องหลับใน ตรงนี้ ก็ตาม

 

ไม่ได้ยินว่ารัก

 

ฉันจะขอเป็นยาม

 

อยู่ประจำจนเช้า ทุกวัน

 

เฝ้าบ้านให้เธอ

 

แม้ทุกๆ คืนต้องเหงา

 

ฉันยังมีใจให้เธอ

 

แม้ทุกๆ คืนต้องหาว

 

ฉันยังคงรอเสมอ

 

หวังให้เธอรักยาม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***