คนรู้จักที่ไม่รู้จัก

So Cool18 ม.ค. 2011

เนื้อเพลง

คนรู้จักที่ไม่รู้จัก - So Cool

ไม่ใช่ที่รัก

 

แค่ที่พัก หัวใจ

 

ไม่มีที่ไป

 

ก็คิดถึงกัน คิดถึงกัน

 

เจ็บมาจากใคร

 

ก็มาหา มาเจอ

 

เจ็บไปกับเธอ

 

นั่นก็คือฉัน คือฉัน

 

ก็คนนี้ คนนี้ที่มีใจ

ไม่ว่าคนไหน

 

คนไหนจะลืมกัน

ก็ไม่เคยมีวัน ที่จะทอดทิ้ง

 

ไม่ว่าความจริงเธอจะเห็น

 

ฉันเป็นใคร

 

เป็นแค่คนรู้จัก

 

ที่เธอไม่เคยรู้จัก

 

ถ้าหากมันได้แค่นั้น

 

เอาแค่นั้นไม่เป็นไร

ฉันพอทำใจ

 

เป็นแค่คนรู้จัก

 

ที่เธอไม่เคยรู้จัก

 

ที่เฝ้าเอาใจใกล้ชิด

 

ถ้าเธอคิดว่าเกินไป

 

ฉันขออภัยที่ฉันรักเธอ

 

ไม่ใช่ที่รัก

 

แค่ที่พัก ก็พอ

 

ก็ยังจะรอ

 

ให้เธอคิดถึง คิดถึง

ก็คนนี้ คนนี้ที่มีใจ

ไม่ว่าคนไหน

 

คนไหนจะลืมกัน

ก็ไม่เคยมีวัน ที่จะทอดทิ้ง

 

ไม่ว่าความจริงเธอจะเห็น

 

ฉันเป็นใคร

 

เป็นแค่คนรู้จัก

 

ที่เธอไม่เคยรู้จัก

 

ถ้าหากมันได้แค่นั้น

 

เอาแค่นั้นไม่เป็นไร

 

ฉันพอทำใจ

 

เป็นแค่คนรู้จัก

 

ที่เธอไม่เคยรู้จัก

 

ที่เฝ้าเอาใจใกล้ชิด

 

ถ้าเธอคิดว่าเกินไป

 

ฉันขออภัยที่ฉันรักเธอ

 

เป็นแค่คนรู้จัก

 

ที่เธอไม่เคยรู้จัก

 

ถ้าหากมันได้แค่นั้น

 

เอาแค่นั้นไม่เป็นไร

 

ฉันพอทำใจ

 

เป็นแค่คนรู้จัก

 

ที่เธอไม่เคยรู้จัก

 

ที่เฝ้าเอาใจใกล้ชิด

 

ถ้าเธอคิดว่าเกินไป

 

ฉันขออภัยที่ฉันรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***