ผู้เสียสละ

ปอง ปรีดา4 ม.ค. 2017

เนื้อเพลง

ผู้เสียสละ - ปอง ปรีดา

Written by:ปอง ปรีดา

ผู้ชายอย่างฉันรู้ตัว

 

ตนชั่วต้อยต่ำ

สัญชาติกาดำ

 

แสนต่ำศักดิ์ศรี

 

จำแพ้จำยอมเป็นผู้

 

เชิดชูความดี

 

ฉันนี้ยอมพลี

 

ความรักให้ได้

 

ถ้าน้องหยั่งรู้ถึงใจ

 

เขาไม่ลวงล่อ

 

ปลิ้นปล้อนพนอ

แล้วก็ผลักใส

 

เป็นผู้ระวังปกป้อง

 

คุ้มครองป้องภัย

 

ฉันนี้ดีใจ

 

แทนเยาวมาลย์

 

รักแท้คือเสียสละ

 

ปิดทองหลังพระ

 

สุดจะเบิกบาน

 

จะขอยึดแพ้เป็นพระ

 

ชนะเป็นมาร

 

ไม่ต้องสงสาร

กลัวฉันจะหมอง

 

ต่อนี้จะรับทุกข์ตรม

 

ขื่นขมทุกอย่าง

 

ฉันจะหาทาง

เหินห่างจากน้อง

 

คำขวัญฉันอวยพรให้

 

สองใจปรองดอง

 

ไม้เท้ายอดทอง

กระบองยอดเพชร

 

ต่อนี้จะรับทุกข์ตรม

 

ขื่นขมทุกอย่าง

 

ฉันจะหาทาง

เหินห่างจากน้อง

 

คำขวัญฉันอวยพรให้

 

สองใจปรองดอง

 

ไม้เท้ายอดทอง

 

กระบองยอดเพชร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***