รักได้คนเดียว

สิงโต สิงหรัตน์31 มี.ค. 2011

เนื้อเพลง

รักได้คนเดียว (Live) - สิงโต สิงหรัตน์

Written by:ปรเมศวร์ เหมือนสนิท/ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

 

สั่งตัวเองให้รักใครใคร

 

ไม่เคยจะทำได้เลย

 

ทำไม่ได้จริงจริง ไม่ได้ดังเคย

 

ต้องกลับมายืนที่เดิม

 

กลับมาเป็นคนที่รักเธอ

 

คนเดิมที่เธอไม่เคยรักเคยต้องการ

 

แม้นานเท่าไหร่

 

สุดท้ายก็มีแต่เธอ

 

อยากจะเป็นคนที่ลืมง่ายง่าย

 

อยากลบลืมใครก็ทำได้หมด

 

ก็ไม่รู้ว่าเธอทำอย่างไร

 

อยากรู้เธอลืมยังไง

 

บอกหน่อยต้องทำยังไง

 

เธอบอกฉันหน่อย ตัดใจยังไง

 

อยากเป็นคนไม่มีใจ

 

จะได้จบไปเสียที

 

ไม่อยากเจ็บช้ำซ้ำซ้ำ

 

เพราะใจมันยังรักเธออย่างนี้

 

ทรมานเพียงใด

 

พยายามยังไง

 

ก็ยังคิดถึงเธอ

 

จะมีใครที่เขาเข้ามา

 

ไม่เลยไม่เคยสนใจ

 

รักไม่ได้จริงจริง

 

รักได้คนเดียว

 

ทั้งหมดใจมีแค่เธอ

 

กลับมาเป็นคนที่รักเธอ

 

คนเดิมที่เธอไม่เคยรัก

 

เคยต้องการ

 

แม้นานเท่าไหร่

 

สุดท้ายก็มีแต่เธอ

 

อยากจะเป็นคนที่ลืมง่ายง่าย

 

อยากลบลืมใครก็ทำได้หมด

 

ก็ไม่รู้ว่าเธอทำอย่างไร

 

อยากรู้เธอลืมยังไง

 

บอกหน่อยต้องทำยังไง

 

เธอบอกฉันหน่อย ตัดใจยังไง

 

อยากเป็นคนไม่มีใจ

 

จะได้จบไปเสียที

 

ไม่อยากเจ็บช้ำซ้ำซ้ำ

 

เพราะใจมันยังรักเธออย่างนี้

 

ทรมานเพียงใด

 

พยายามยังไง

 

ก็ยังคิดถึงเธอ

 

ก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษใคร

 

ที่ฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว

 

ไม่ว่าเขาจะดีกับฉันเพียงใด

หัวใจเรียกร้องเพียงแต่เธอโฮ้

 

บอกหน่อยต้องทำยังไง

 

เธอบอกฉันหน่อย ตัดใจยังไง

 

อยากเป็นคนไม่มีใจ

 

จะได้จบไปเสียที

 

ไม่อยากเจ็บช้ำซ้ำซ้ำ

 

เพราะใจมันยังรักเธออย่างนี้

 

ทรมานเพียงใด

 

พยายามยังไง

 

ก็ยังคิดถึงเธอ

 

ทรมานเพียงใด

 

พยายามยังไง

 

ก็ยังคิดถึงเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***