เพียงลม

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์3 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

เพียงลม - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

ผ่านมาดั่งสายลม

 

ลูบไล้เพียงผ่าน

 

ก่อเกิดอาการระเริงหลงลม

 

แรกสาวแรกลม

 

ชวนชมดมดอม

 

มากหมู่ภมรรุมล้อมมาชม

 

สาบกลิ่นคาวเปลื้อนวัยสาว

มากชายมากหลาย

มากคนสับสน

 

จับแตะได้เพียงลม

 

มากปีลม

พัดผ่านตน

ลากพรากสังขาร

ยานหย่อนลง

 

รอลมปีต่อไป

 

เสียดายเวลา

ผ่านเลยผ่านแล้วไม่กลับ

 

ความสวยล่วงลับ

หัวใจหล่นโครม

 

ได้เพียงแค่คิดถึงหนุ่ม

คนที่เคยกอด

 

ออดอ้อนคำรักหายไป

 

ไม่ลา

 

สาบกลิ่นคาวเปลื้อนวัยสาว

มากชายมากหลาย

มากคนสับสน

 

จับแตะได้เพียงลม

 

มากปีลม

พัดผ่านตน

ลากพรากสังขาร

ยานหย่อนลง

 

รอลมปีต่อไป

 

เสียดายเวลา

ผ่านเลยผ่านแล้วไม่กลับ

 

ความสวยล่วงลับ

หัวใจหล่นโครม

 

ได้เพียงแค่คิดถึงหนุ่ม

คนที่เคยกอด

 

ออดอ้อนคำรักหายไป

 

ไม่ลา

 

เสียดายเวลา

ผ่านเลยผ่านแล้วไม่กลับ

 

ความสวยล่วงลับ

หัวใจหล่นโครม

 

ได้เพียงแค่คิดถึงหนุ่ม

คนที่เคยกอด

 

ออดอ้อนคำรักหายไป

ไม่ลา

 

เสียดายเวลา

ผ่านเลยผ่านแล้ว

ไม่กลับ

 

ความสวยล่วงลับ

หัวใจหล่นโครม

 

ได้เพียงแค่คิดถึงหนุ่ม

คนที่เคยกอด

 

ออดอ้อนคำรักหายไป

 

ไม่ลา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***