ดาวน์โหลดและฟังเพลง Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) พร้อมเนื้อเพลงจาก JJK

ฟังเพลงCompound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev)

JJK, BewhY, Drev12 พ.ย. 2015

เนื้อเพลง Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev)

Compound #3 : 좋겠다 (太好了) - 제제케 (JJK)/BewhY (비와이)/Drev

덜 큰 새꺄 어딜 넘봐

 

둥근 원이 곧 나의 number

 

독을 품은 black mamba

나대다 내 verse 에 물리고 훅 가

웬 시건방이야

있지마 내 근방에

잊혀질 거야 금방

도둑고양이의 운명이야

내 영역은 금은방

Shining shining 빛나는 창의성

Get my f**king Lebanon

Bad b**ches 자랑이다

썅년아 취업해라 룸빵에

 

주말마다 madholic 에서

그 놈의 footsell 놀이 a** 없는 년이

Twerk 하려고 진땀 흘리며 애쓰는

모습이 애처롭지 f**k

그 년이 얼마나 많은

랩퍼와 잤는지

그건 아무도 알 수 없지 damn

여기서 랩 관둘 랩퍼가

어디 한 둘이겠어

이산화탄소 낭비하지 말고

다 꺼지고 날 좀 놀게 냅 둬

I'm f**king high

I'm f**king high yeah

 

담배도 안 피는데 웬 대마

가까이도 안가 아예

아 예 니 똥 존나 굵어요 아 예

아 예 아주 잘나셨어요 아 예

아 예 you f**king high yeah

 

But I'm higher

Jjking call me 'sire'

좋겠다 존나게 좋겠어

 

총 맞아도 니 가슴은 식염수래서

그래 좋겠다 존나게 좋겠어

니 여자친군 흑인이랑 사귄대서

 

그래 너보다 삼천 배는 멋있어

내 원목 식탁이

니 태닝한 살보다

나뭇결이 더 느낌 나지

또 그냥 서있기만 해도

외국 냄새 찐하니

넌 빨리 집에나 가서

식탁을 선생님 삼길

거울 속에 나는 그저

왼손 잡이 였을뿐

약한 말라깽이

그 이상은 아니었던 누

군가였네 헌데

걔가 눈 감았던걸 단 한번도

본적이 없어 그래서 난 믿었지

거울 속 그 녀석은

항상 깨어 있다는 걸

내일을 믿고 기다린다는 걸

나는 속지 않으려

365일 모두가 만우절인

놈들의 말들을

죄다 귀 담아 듣지 않을 거야

주가 차려놓은 밥상에

난 이제 확신이란 숟가락을 들어

빈 잔은 더욱 채워지고 있어

 

꿈의 문 앞에서 난 눌러 초인종

 

구하면 얻고 찾으면 찾고

두드리면 열릴 거

라고 그 분이 말했지

난 그걸 그대로 믿어

So 난 지금 문을 열었지

하나뿐인 내 숨을 거두기

전까지 신이 주신

길 위에다가 목숨을 걸어

뜬 구름이었던 내 꿈은

조금씩 내게 다가오는 중

더 커질 나의 이름을

어서 니 머리에 새겨두길 바라지

Deo rules everything around me

 

모든 건 속했어 그분 안에

I am me myself

But I'm not mine man

대체 내게 있어 두려울 게 뭐야 man

좋겠다 존나게 좋겠어

총 맞아도 니 가슴은 식염수래서

그래 좋겠다 존나게 좋겠어

 

니 여자친군 흑인이랑 사귄대서

그래 너보다 삼천 배는 멋있어

내 원목 식탁이

니 태닝한 살보다

나뭇결이 더 느낌 나지

또 그냥 서있기만 해도

외국 냄새 찐하니

넌 빨리 집에나 가서

식탁을 선생님 삼길

너보다 삼천 배는 멋있어

내 원목 식탁이

니 태닝한 살보다

나뭇결이 더 느낌 나지

또 그냥 서있기만 해도

외국 냄새 찐하니

넌 빨리 집에나 가서

식탁을 선생님 삼길

좋겠다 존나게 좋겠어

좋겠다 존나게 좋겠어

좋겠다 존나게 좋겠어

 

니 친구는 코미디 따로 안 봐도 돼서

เกี่ยวกับเพลงนี้ :

Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) จาก JJK ปล่อยเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2015. ฟังเพลง Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) พร้อมทั้งเนื้อเพลงโดย JJK, และ BewhY. ดาวน์โหลด JOOX Application เพื่อฟังเพลง Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) และ ดูมิวสิควีดีโอเพลง Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) แบบ online ได้ทันที!

Tags ที่เกี่ยวข้อง :

Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) (โดย JJK), Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev), Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) มิวสิควีดีโอ, Compound #3 : JOT GET DOWN (feat.BewhY, Drev) เนื้อเพลง, JJK เพลง