เหงา

Katie Pacific30 ม.ค. 2014

เนื้อเพลง

เหงา - Katie Pacific

Written by:ชยุตม์ ROCK-A-HOLIX/จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ

 

เคยรู้สึกไหม

 

เวลาไม่มีใครแล้ว

 

จะมองไปทางไหน

 

ไม่มีใครให้พูดจา

ไม่มีเลย สักคน

 

จะหันมามองและเข้าใจ

 

คนคนนี้

 

ที่มันไม่มีอะไร

 

นี่คือเหงา นี่แหละเหงา

 

นี่คือความจริงที่ได้เจอ

 

เจ็บปวดทรมาน

 

ลึกลงข้างในใจ

 

โอ้ความเหงา มันช่างหนาว

 

มันช่างยาวนานและทุกข์ทน

 

รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน

 

มันจะอีกนานไหม

 

เวลาคงไม่หยุดแล้ว

 

เวลาจะพาคนไหน

 

ให้ผ่านให้พ้นเข้ามา

 

ไม่มีเลยสักคน

 

จะหันมามองและเข้าใจ

 

คนคนนี้

 

ที่มันไม่มีอะไร

 

นี่คือเหงา นี่แหละเหงา

 

นี่คือความจริงที่ได้เจอ

 

เจ็บปวดทรมาน

 

ลึกลงข้างในใจ

 

โอ้ความเหงา มันช่างหนาว

 

มันช่างยาวนานและทุกข์ทน

 

รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน

 

ไม่มีเลยสักคน

 

จะหันมามองและเข้าใจ

 

คนคนนี้

 

ที่มันไม่มีอะไร

 

นี่คือเหงา นี่แหละเหงา

 

นี่คือความจริงที่ได้เจอ

เจ็บปวดทรมาน

 

ลึกลงข้างในใจ

 

โอ้ความเหงา มันช่างหนาว

 

มันช่างยาวนานและทุกข์ทน

 

รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***