แตกต่างเหมือนกัน

Getsunova13 พ.ย. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: แตกต่างเหมือนกัน

ศิลปิน: Getsunova

 

วันเวลาที่คอยเปลี่ยนแปลง

ต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุด

เข้ามาไม่เคยหยุด

บนเส้นทางที่ดูสับสนเส้นทางที่เดิน

เลือกไปเพราะใจบอก

เลือกไปเพราะใจบอก

 

แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน

ว่าทางนั้นมันผิด

เพียงเพราะว่ามันต่าง

อยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไร

สุดท้ายก็โดนบ่น

สุดท้ายก็โดนด่า

 

แต่จะอยู่ที่ตรงไหน

ก็ไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงข้างใน

และยังคงเฝ้ามองหา

เวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้

 

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม

ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น

เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน

แตกต่างเหมือนกัน

 

เพียงต้องการแค่ใครซักคนจับมือฉันไว้

ในวันที่มันเหนื่อย

ในวันที่มันเหนื่อย

ไม่ใช่ใครที่คอยเหยียบซ้ำในช่วงเวลา

ที่ฉันนั้นล้มลง

ที่ฉันนั้นล้มลง

 

แต่จะอยู่ที่ตรงไหน

ก็ไม่เจอกับใครที่จะรู้ความจริงข้างใน

และยังคงเฝ้ามองหา

เวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้

 

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม

ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น

เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน

แตกต่างเหมือนกัน

 

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม

ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น

เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน

แตกต่างเหมือนกัน

 

แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน

เพียงเพราะว่ามันต่าง

บนเส้นทางที่ดูสับสนจะทำอะไร

สุดท้ายก็โดนด่า

 

แล้วทำไมมีใครต่อใครต้องคอยตัดสิน

เพียงเพราะว่ามันต่าง

บนเส้นทางที่ดูสับสนจะทำอะไร

สุดท้ายก็โดนด่า

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม

ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น

เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน

แตกต่างเหมือนกัน

บนเส้นทางที่ต่างมีใครสักคนไหม

ที่มองเห็นทุกอย่างเข้าใจที่ฉันเป็น

เลือกเดินก้าวผ่านทางเดียวเหมือนกันกับฉัน

แตกต่างเหมือนกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***