ปริญญาฝาส้วม

คาราบาว (Carabao)24 มี.ค. 2005

เนื้อเพลง

Parinya Fa Suam - คาราบาว (Carabao)

ห้องน้ำ

 

ใช้ชำระล้างคราบเหงื่อไคล

 

ให้ความชุ่มชื่น กับคืนวัน

 

ทุกชนทุกชั้นปลดทุกข์ไป

 

วันใหม่จึงกลับคืน

 

ห้องเรียน

 

ต้องหมั่นต้องเพียรกันเท่าใด

 

ก้มหน้าตรากตรำ ตำราหลวง

 

จึงได้ผลพวงปริญญา

 

แปะฝาน่าชื่นใจ

 

ต่อไปนี้ ผู้คนต้องให้เกียรติ

 

ว่าห้องน้ำ ห้องเรียน ล้วนมีค่า

 

อย่าเหยียดหยัน

 

ปริญญาไปแปะฝา

 

ฝาห้องน้ำ ห้องไหนก็คือฝา

 

ฝ่าใดเล่าสำคัญ

 

ห้องนั้น จุรวมผู้คนได้ห้าร้อย

 

จุคนสำคัญ เต็มสภา

 

จบปริญญานับพันใบ

 

ใบไหนเพื่อสังคม

 

ต่อไปนี้ ผู้คนต้องให้เกียรติ

 

ว่าห้องน้ำ ห้องเรียน ล้วนมีค่า

 

อย่าเหยียดหยัน

 

ปริญญาไปแปะฝา

 

ฝาห้องน้ำ ห้องไหนก็คือฝา

 

ต่อไปนี้ ผู้คนต้องฉลาด

 

เลือกผู้แทน ให้เดินเข้าสภา

 

เข้าไปแล้ว ก็ยังต้องตามตรวจ

 

เพราะปริญญา ไม่วัดความชั่วดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***