น้ำตาสุดท้าย

Cocktail10 พ.ค. 2013

เนื้อเพลง

น้ำตาสุดท้าย - Cocktail

 

ร้องไห้มันออกมาเถิด

 

หากมีน้ำตาเก็บอยู่ข้างใน

 

ฉันรู้ดีว่าเธอต้องผิดหวัง

 

เธอต้องเจ็บช้ำมากมาย

ขนาดไหน ข้างในนั้น

 

ร้องไห้มันออกมาเถิด

 

หากเธอต้องเสียใจ

 

เกินรับมัน

 

ฉันมองเธอที่ยืนแทบไม่ไหว

 

ทนเจ็บขื่นขม

 

ทุกข์ระทมบาดแผล

 

อีกไม่ไหว

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

 

เธอรินไหล

 

โปรดเถอะห้วใจเธอได้ร้อง

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

ล้างความเจ็บปวด

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

ล้างรอยบาดแผล

 

เลือนลางลบเลือนไป

 

ให้น้ำตาชโลมหัวใจ

 

ให้มันหาย

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

 

ล้างรอยอดีต

 

และบอกตัวเองจะร้อง

เป็นครั้งสุดท้าย

 

เราจะไม่ตาย

 

ร้องไห้มันจนหายแล้ว

 

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

 

ร้องไห้มันออกมาเถิด

 

อย่าไปกล้ำกลืนฝืน

 

ทนเก็บเอาไว้

 

เสียน้ำตาไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้

 

หรือว่าอ่อนแอ

 

แค่ระบายให้ใจเธอได้หายดีี

 

โปรดเถอะให้น้ำตาเธอรินไหล

 

โปรดเถอะหัวใจเธอได้ร้อง

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้าง

ความเจ็บปวด

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

ล้างรอยบาดแผล

 

เลือนลางลบเลือนไป

 

ให้น้ำตาชโลมหัวใจ

 

ให้มันหาย

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

ล้างรอยอดีต

 

และบอกตัวเองจะร้อง

เป็นครั้งสุดท้าย

 

เราจะไม่ตาย

 

ร้องไห้มันจนหายแล้ว

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

 

โปรดเถอะให้

น้ำตาเธอรินไหล

โปรดเถอะหัวใจเธอได้ร้อง

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้าง

 

ความเจ็บปวด

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้าง

รอยบาดแผล

 

เลือนลางลบเลือนไป

 

ให้น้ำตาชโลม

 

หัวใจให้มันหาย

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

 

ล้างรอยอดีต

 

และบอกตัวเองจะร้อง

เป็นครั้งสุดท้าย

 

เราจะไม่ตาย

 

ร้องไห้มันจนหายแล้ว

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้าง

ความเจ็บปวด

 

โปรดเถอะให้น้ำตาล้าง

รอยบาดแผล

เลือนลางลบเลือนไป

 

ให้น้ำตาชโลมหัวใจให้มันหาย

 

โปรดเถอะให้น้ำตา

ล้างรอยอดีต

 

และบอกตัวเองจะร้อง

เป็นครั้งสุดท้าย

 

เราจะไม่ตาย

 

ร้องไห้มันจนหายแล้ว

เธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***