ชั่วโมงนี้ฉันขอ

ปนัดดา เรืองวุฒิ30 ต.ค. 2012

เนื้อเพลง

ชั่วโมงนี้ฉันขอ - ปนัดดา เรืองวุฒิ (Panadda Ruangwut)

Written by:เผ่าพันธุ์ อมตะ/สุวัธชัย สุทธิรัตน์

เพราะเวลามีอยู่

ช่างน้อยเต็มที

 

ที่ฉันมีเธอชั่วครั้งชั่วคราว

 

เพราะเวลาที่จะมีแค่เพียงเรา

 

ไม่ยืดไม่ยาว

 

ไม่เคยเนิ่นนาน

 

ก่อนที่เธอ จากฉันไป

 

กลับไปนอนข้างใคร

อีกคนคนนั้น

 

ฉันอยากขอ

 

ชั่วโมงนี้

 

ฉันขอ ให้เป็นของฉัน

 

ชั่วโมงนั้น ค่อยให้เขาไป

 

แต่ตอนนี้ แค่มีฉันได้ไหม

 

อย่าคิดเรื่องเขา พูดชื่อใคร

 

ขอได้ไหมเธอ

 

คิดว่ามีกันอยู่

ในโลกเพียงเรา

 

แค่เพียงเราตอนนี้ได้ไหม

 

ทิ้งความจริงเรื่องอื่น

เอาไว้ไกลไกล

 

กอดฉันนานนาน

 

ให้จำฝังใจ

 

ก่อนที่เธอ จากฉันไป

 

กลับไปนอนข้างใคร

อีกคนคนนั้น

 

ฉันอยากขอ ชั่วโมงนี้

 

ฉันขอ ให้เป็นของฉัน

 

ชั่วโมงนั้น ค่อยให้เขาไป

 

แต่ตอนนี้ แค่มีฉันได้ไหม

 

อย่าคิดเรื่องเขา พูดชื่อใคร

 

ขอได้ไหมเธอ

 

ชั่วโมงนี้

 

ฉันขอ ให้เป็นของฉัน

 

ชั่วโมงนั้น ค่อยให้เขาไป

 

แต่ตอนนี้ แค่มีฉันได้ไหม

 

อย่าคิดเรื่องเขา พูดชื่อใคร

 

ชั่วโมงนี้

 

ฉันขอ ให้เป็นของฉัน

 

ชั่วโมงนั้น ค่อยให้เขาไป

 

แต่ตอนนี้ แค่มีฉันได้ไหม

 

อย่าคิดเรื่องเขา พูดชื่อใคร

 

ขอได้ไหมเธอ

 

ขอได้ไหมเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***