สัญญา(จะไม่ไปไหน)

Potato1 ม.ค. 2011

เนื้อเพลง

สัญญา - Potato

Written by:ฟองเบียร์/ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม/คชภัค ผลธนโชติ

ฉันไม่เคยยอมให้ใครทั้งนั้น

 

ฉันไม่เคยทำอะไรให้ใคร

 

มาแพ้ให้เธอทั้งหัวใจ เหตุผลมันคืออะไร

 

ฉันที่หลายคนบอกดูเข้มแข็ง

 

ฉันไม่มีแรงขัดใจเธอสักที

 

คงเพราะหัวใจที่เธอมี

 

ดีกว่าคนไหนๆ

 

ต่อไปนี้นี่คือคนของเธอ

 

จากนี้ถ้ามีอะไรโหดร้าย

 

กระเทือนถึงจิตใจ

 

ขอเพียงแค่เธอบอกเพียงเธอกอดฉัน

สัญญา ถ้าฉันยังมีลมหายใจ

 

ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำ

 

น้ำตาเธอรินหลั่งไหล

 

ฉันสัญญา โฮ

 

ว่าฉันจะไม่ไปไกลๆที่ไหน

 

ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียว

 

เรื่อยไปจนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ

 

ต่อไปนี้นี่คือคนของเธอจากนี้

 

ถ้ามีอะไรโหดร้ายกระเทือนถึงจิตใจ

 

ขอเพียงแค่เธอบอก

 

เพียงเธอกอดฉันสัญญา

 

ถ้าฉันยังมีลมหายใจ

 

ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำ

 

น้ำตาเธอรินหลั่งไหล

 

ฉันสัญญา โฮ

 

ว่าฉันจะไม่ไปไกลๆที่ไหน

 

ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียว

 

เรื่อยไปจนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ

 

ฉันสัญญา ฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียว

 

เรื่อยไปจนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***