จะร้องเพลง

Peacemaker11 พ.ย. 2003

เนื้อเพลง

จะร้องเพลง - Peacemaker

ลมอะไรพัดให้เธอมา

 

และเหมือนว่าลมมันจะพัดแรง

 

ดูโทรมดูเหงาและดูเหนื่อย

และคล้าย

 

ว่าเธอใกล้จะหมดแรง

 

หยุดเถอะ

อยากให้เธอหยุดพัก

ตรงนี้เย็นไว้ก่อน

ทำใจเธอให้ผ่อนคลาย

 

มีอะไรหนักในใจ

ให้เธอทิ้งไปให้หมด

 

อย่าเก็บมันให้ร้อนใจ

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

 

และไม่ต้องอายร้องได้

ไม่ต้องกลัวเสียงดัง

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป

แล้วสนุกด้วยกัน

 

อยากมีคำหวาน

ไว้คอยปลอบ

แต่ฉันก็รู้ตัวว่าไม่มี

 

ก็อาจดูเหมือนไม่สำคัญ

ตัวฉันนั้นทำได้แต่แบบนี้

 

หยุดเถอะ

อยากให้เธอหยุดพัก

ตรงนี้เย็นไว้ก่อน

 

ทำใจเธอให้ผ่อนคลาย

 

มีอะไรหนักในใจ

ให้เธอทิ้งไปให้หมด

 

อย่าเก็บมันให้ร้อนใจ

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

และไม่ต้องอายร้องได้

ไม่ต้องกลัวเสียงดัง

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป

แล้วสนุกด้วยกัน

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

และไม่ต้องอายร้องได้

ไม่ต้องกลัวเสียงดัง

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป

แล้วสนุกด้วยกัน

 

หยุดเถอะ

อยากให้เธอหยุดพัก

ตรงนี้เย็นไว้ก่อน

 

ทำใจเธอให้ผ่อนคลาย

 

มีอะไรหนักในใจ

ให้เธอทิ้งไปให้หมด

 

อย่าเก็บมันให้ร้อนใจ

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

และไม่ต้องอายร้องได้

ไม่ต้องกลัวเสียงดัง

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป

แล้วสนุกด้วยกัน

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

และไม่ต้องอายร้องได้

ไม่ต้องกลัวเสียงดัง

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป

แล้วสนุกด้วยกัน

 

จะร้องเพลง

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

และไม่ต้องอายร้องได้

ไม่ต้องกลัวเสียงดัง

 

จะร้องเพลง

 

ให้เธอฟังให้ชื่นใจ

ให้เธอนั้นลืมทุกข์ไป

แล้วสนุกด้วยกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***