เชียร์ขาดใจ

อัสนี & วสันต์16 ธ.ค. 1997

เนื้อเพลง

เพลง: เชียร์ขาดใจ

ศิลปิน: อัสนี & วสันต์

 

ส่งใจไปซ้อม..ฝากใจไปแข่ง

ชีพจรเต้นแรง..

เชียร์คนเก่งคนไทย..

ร้อยพ่อพันแม่..แต่เพื่อเมืองไทย

เพื่อความยิ่งใหญ่.ผูกใจเป็นหนึ่ง

หน้าที่อาจต่างร่วมทางกันได้..

พร้อมเชียร์ทีมไทย

สายเลือดเดียวกัน..

ส่งใจไปซ้อม..ฝากใจไปแข่ง

ชีพจรเต้นแรง.

เชียร์คนเก่งคนไทย

ร้อยพ่อพันแม่..แต่เพื่อเมืองไทย

เพื่อความยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่ง

ส่งใจไปซ้อม..ฝากใจไปแข่ง

ชีพจรเต้นแรง

เชียร์คนเก่งคนไทย

ร้อยพ่อพันแม่..แต่เพื่อเมืองไทย

เพื่อความยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่ง

ส่งใจไปซ้อม..ฝากใจไปแข่ง

ชีพจรเต้นแรง

เชียร์คนเก่งคนไทย

ร้อยพ่อพันแม่แต่เพื่อเมืองไทย

เพื่อความยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่ง

หน้าที่อาจต่างร่วมทางกันได้

พร้อมเชียร์ทีมไทย

สายเลือดเดียวกัน...

ส่งใจไปซ้อม..ฝากใจไปแข่ง

ชีพจรเต้นแรง..

เชียร์คนเก่งคนไทย

ร้อยพ่อพันแม่..แต่เพื่อเมืองไทย

เพื่อความยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่ง

ส่งใจไปซ้อม..ฝากใจไปแข่ง

ชีพจรเต้นแรง

เชียร์คนเก่งคนไทย

ร้อยพ่อพันแม่.แต่เพื่อเมืองไทย

เพื่อความยิ่งใหญ่ผูกใจเป็นหนึ่ง

เพื่อความยิ่งใหญ่

เพื่อไทยเป็นหนึ่ง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***