เปิดใจสาวแต

กระแต อาร์ สยาม24 ม.ค. 1997

เนื้อเพลง

เพลง : เปิดใจสาวแต

ศิลปิน : กระแต อาร์ สยาม

 

 

ตั๋วน้องเป็นสาวรุ่นราวเอ๊าะๆ

หุ่นฮ่างก็เหม๊าะบ่าวมาเก๊าะมาต๋อม

อีแม่น้องขางเปิ้นตึงบ่ยอม

ถึงไผมาต๋อมตึงบ่ฮื้อใกล้

ไผบ่ได้หยุ๊บไผบ่ได้ก๋ำ

คงบ่ได้หลำไป๊เป๋นลูกไป๊

น้องแตคนงามขอยกอะมือไหว้

บ่าวเหนือบ่าวใต้อ๊ดเอา

บ่ว่าเมืองกรุงบ่ว่าบ้านนอก

บ่าวมาอู้มาหยอกตั๋วน้องก็เขิน

จะบอกอี่แม่จะไปขางเมิน

กลั๋วได้เคิ้นเกิ๋นละก๋ายเป๋นสาวเฒ่า

สาวหน้อยลำปางหุ่นบางผิวขาว

รออายุถึงซาวก่อนหนอปี้จัน

ถ้าแม่เลิกขางหื้อมาโวยๆนะจ๊ะ

อี่น้องเป็นนักมวยนะแต่บ่สวกหื้อไผ

ถ้าป๊ะป้อจายดีจะฮักจ๋นวันต๋าย

จะบ่หลายใจ๋ฮักไผฮักมั่น

ป๊ะป้อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุ๊อ้ายเหย

จะล็อกคอตี๋เข่าเลยจนคางเอยๆปี้จัน

นี่ละหนอหนอละนาย

ตั๋วน้องเป็นสาวรุ่นราวเอ๊าะๆ

หุ่นฮ่างก็เหม๊าะบ่าวมาเก๊าะมาต๋อม

อีแม่น้องขางเปิ้นตึงบ่ยอม

ถึงไผมาต๋อมตึงบ่ฮื้อใกล้

ไผบ่ได้หยุ๊บไผบ่ได้ก๋ำ

คงบ่ได้หลำไป๊เป๋นลูกไป๊

น้องแตคนงามขอยกอะมือไหว้

บ่าวเหนือบ่าวใต้อ๊ดเอา

บ่ว่าเมืองกรุงบ่ว่าบ้านนอก

บ่าวมาอู้มาหยอกตั๋วน้องก็เขิน

จะบอกอี่แม่จะไปขางเมิน

กลั๋วได้เคิ้นเกิ๋นละก๋ายเป๋นสาวเฒ่า

สาวหน้อยลำปางหุ่นบางผิวขาว

รออายุถึงซาวก่อนหนอปี้จัน

ถ้าแม่เลิกขางหื้อมาโวยๆนะจ๊ะ

อี่น้องเป็นนักมวยนะแต่บ่สวกหื้อไผ

ถ้าป๊ะป้อจายดีจะฮักจ๋นวันต๋าย

จะบ่หลายใจ๋ฮักไผฮักมั่น

ป๊ะป้อจายขี้จุ๊อย่าหาว่าดุ๊อ้ายเหย

จะล็อกคอตี๋เข่าเลยจนคางเอยๆปี้จัน

นี่ละหนอหนอละนาย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***