คงเดิม

อัสนี & วสันต์1 ม.ค. 1999

เนื้อเพลง

เพลง: คงเดิม

ศิลปิน: อัสนี & วสันต์

 

กับวันเวลา

กับฟ้าที่เปลี่ยน

ของบางอย่างก็เปลี่ยนไป

วันเวลา ยิ่งนานเท่าไหร่

ชีวิตก็เปลี่ยนทุกวัน

แต่วันเวลา

ก็แพ้บางอย่าง

เพราะบางอย่าง

ไม่เปลี่ยนผัน

ใจของเรา

กับความสัมพันธ์

สิ่งนั้นจะอยู่คงทน

วันเวลาที่มันเปลี่ยนไป

จะเปลี่ยนชีวิตก็บางหน

แต่วันเวลา

ไม่เคยเปลี่ยนคน

ที่มีจิตใจแน่นอน

จะมีอะไรที่ดีไปกว่า

ไปกว่าสายตาของเธอ

ที่มีแต่ความเข้าใจเสมอ

ให้กับฉัน

จะมีอะไรที่ดีกว่านี้

หากเรามีหัวใจให้กัน

นานเท่านาน

ไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนใจ

หากดวงตะวัน

ยังใสสว่าง

ฉันก็ยังไม่หวั่นไหว

คืนและวัน จะนานเท่าไร

ใจฉันจะอยู่คงเดิม

วันเวลาที่มันเปลี่ยนไป

จะเปลี่ยนชีวิตก็บางหน

แต่วันเวลา

ไม่เคยเปลี่ยนคน

ที่มีจิตใจแน่นอน

จะมีอะไรที่ดีไปกว่า

ไปกว่าสายตาของเธอ

ที่มีแต่ความเข้าใจเสมอ

ให้กับฉัน

จะมีอะไรที่ดีกว่านี้

หากเรามีหัวใจให้กัน

นานเท่านาน

ไม่มีวันที่ฉันจะเปลี่ยนใจ

หากดวงตะวัน

ยังใสสว่าง

ฉันก็ยังไม่หวั่นไหว

คืนและวัน จะนานเท่าไร

ใจฉันจะอยู่คงเดิม

ความรักยังอยู่คงเดิม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***