พรุ่งนี้-Phrungni (Album Version)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์11 ก.พ. 2015

เนื้อเพลง

พรุ่งนี้ (Phrungni) (Album Version) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

อย่าร้องไห้เลย

 

อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า

 

ถ้ารักแล้วจงลืม

 

ลืมความเสียใจ

เมื่อจำต้องจาก

 

พรุ่งนี้จะทำอย่างไร

 

ไม่มีกัน

 

พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง

 

ขึ้นใหม่

 

จดจำแต่เรื่องดีๆ

 

ที่เคยทำ

 

ผิดพลั้งพลาดไปเรื่องใด

 

อภัยกัน

 

แม้ฉันเคยอยู่ข้างเธอ

 

เสมอมา

 

เมื่อลาจากเธอต้องยืน

 

ให้เข้มแข็ง

 

อย่าร้องไห้เลย

 

อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า

 

ถ้ารักแล้วจงลืม

 

ลืมความเสียใจ

เมื่อจำต้องจาก

 

พรุ่งนี้จะทำอย่างไร

 

ไม่มีกัน

 

พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง

 

ขึ้นใหม่

 

อย่าร้องไห้เลย

 

อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า

 

ถ้ารักแล้วจงลืม

 

ลืมความเสียใจ

เมื่อจำต้องจาก

 

อย่าร้องไห้เลย

 

อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า

 

ถ้ารักแล้วจงลืม

 

ลืมความเสียใจ

เมื่อจำต้องจาก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***