OrLog In

ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

ไผ่ พงศธร4 พ.ย. 2014

Lyrics

เพลง: ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

ศิลปิน: ไผ่ พงศธร

สิบ่ถามเธอเคยรักใคร ก่อนมาเจออ้าย

สิบ่ถามว่าในหัวใจ ลืมไผได้แล้วบ่

รักกันเท่าที่อยากรัก เท่าที่เธอรักได้ก็พอ

บ่เคยขอ ว่าอ้ายต้องเป็นคนสำคัญ

อยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจ

หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน

แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

สุดแต่เธอจะให้เป็นไป

หัวใจอ้าย อยากให้เธอมีความสุขเสมอ

ไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบาก

มีแต่ความรักเต็มใจให้เธอ

ฮู้ไว้เด้อ เธอเป็นจั่งใด๋ อ้ายก็ยินดี

สิบ่รั้ง หากวันหนึ่งนั้น อ้ายมันไม่ใช่

สิบ่ทวง บ่ขอใดใด เหตุผลไม่ต้องมี

วันนี้ได้ดูแลเธอ ได้มีเธอถือว่าโชคดี

วันพรุ่งนี้ ปล่อยตามชะตาก็แล้วกัน

อยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจ

หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน

แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

สุดแต่เธอจะให้เป็นไป

หัวใจอ้าย อยากให้เธอมีความสุขเสมอ

ไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบาก

มีแต่ความรักเต็มใจให้เธอ

ฮู้ไว้เด้อ เธอเป็นจั่งใด๋ อ้ายก็ยินดี

สิบ่รั้ง หากวันหนึ่งนั้น อ้ายมันไม่ใช่

สิบ่ทวง บ่ขอใดใด เหตุผลไม่ต้องมี

วันนี้ได้ดูแลเธอ ได้มีเธอถือว่าโชคดี

วันพรุ่งนี้ ปล่อยตามชะตาก็แล้วกัน

อยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจ

หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน

แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

สุดแต่เธอจะให้เป็นไป

หัวใจอ้าย อยากให้เธอมีความสุขเสมอ

ไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบาก

มีแต่ความรักเต็มใจให้เธอ

ฮู้ไว้เด้อ เธอเป็นจั่งใด๋ อ้ายก็ยินดี

ฮู้ไว้เด้อ เธอเป็นจั่งใด๋ อ้ายก็ยินดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***