ความรักกับสายน้ำ

อรวี สัจจานนท์27 ส.ค. 2002

เนื้อเพลง

ความรักกับสายน้ำ - อรวี สัจจานนท์ (Orrawee Sajjanon)

เรือน้อยทวนน้ำมา

 

จะจอดท่าไหน

 

หอบรักมาให้ใคร

 

ครวญถามเรือน้อยไป

 

ข้องจิตใจนัก

 

ความรักกับสายน้ำ

 

ปลาสีเงินงดงาม

 

กระโดดเหนือน้ำ

 

ดูสวยงามเป็นประกาย

 

วิถีชีวิตไทย

 

พึ่งพาอาศัย

 

รักกันล้นเหลือคณา

 

ข้าวในนาชะอุ่มเขียว

 

สายน้ำลดเลี้ยวไกลสุดตา

 

รักเลี้ยวลดหรือเปล่าหนา

 

หวั่นอุรา

 

ว่าสายน้ำจะทำเล่ห์กล

 

ความรักทวนถามใจ

 

ว่าเป็นไฉน

 

หลงไหลเล่ห์สายชล

 

ใครคล้อยตามเคลิ้มตน

 

กระเสือกกระสน

 

หลงวังวนจนวังเวง

 

ข้าวในนาชะอุ่มเขียว

 

สายน้ำลดเลี้ยวไกลสุดตา

 

รักเลี้ยวลดหรือเปล่าหนา

 

หวั่นอุรา

 

ว่าสายน้ำจะทำเล่ห์กล

 

ความรักทวนถามใจ

 

ว่าเป็นไฉน

 

หลงไหลเล่ห์สายชล

 

ใครคล้อยตามเคลิ้มตน

 

กระเสือกกระสน

 

หลงวังวนจนวังเวง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***