ไม่มีวันท้อ (อัลบั้ม) (Album)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์2 พ.ย. 2012

เนื้อเพลง

Mai Mee Wan Tor (Album) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

เราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน

 

มุ่งสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่

 

ให้เพื่อนเดินนำทาง

 

เราจะก้าวตามไป

 

เอาหลังพิงไหล่ไปด้วยกัน

 

สุขเราร่วมเสพทุกข์ร่วมต้านทาน

 

ล้มลงคลุกคลานลุกขึ้นใหม่

 

เพราะว่าเรามีเรา

 

ร้อยรักทุกน้ำใจ

 

สู่จุดมุ่งหมายที่เดียวกัน

 

ไม่มีวันท้อ ไม่มีวันถอย

 

ไม่มีวันเหงา เพื่อนมีเรา

 

กั้นเป็นกำแพง

 

แข็งแกร่งให้พิงเอา

 

หัวใจของเราเกี่ยวกันไว้

 

กั้นเป็นกำแพง

 

แข็งแกร่งให้พิงเอา

 

หัวใจของเราเกี่ยวกันไว้

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

ส่งนำเพื่อนไปสู่ปลายทาง

 

เราจะก้าวเดินไปพร้อมๆกัน

 

มุ่งสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่

 

ให้เพื่อนเดินนำทาง

 

เราจะก้าวตามไป

 

เอาหลังพิงไหล่ไปด้วยกัน

 

สุขเราร่วมเสพทุกข์ร่วมต้านทาน

 

ล้มลงคลุกคลานลุกขึ้นใหม่

 

เพราะว่าเรามีเรา

 

ร้อยรักทุกน้ำใจ

 

สู่จุดมุ่งหมายที่เดียวกัน

 

ไม่มีวันท้อ

 

ไม่มีวันถอย

 

ไม่มีวันเหงา

 

เพื่อนมีเรา

 

กั้นเป็นกำแพง

 

แข็งแกร่งให้พิงเอา

 

หัวใจของเราเกี่ยวกันไว้

 

กั้นเป็นกำแพง

 

แข็งแกร่งให้พิงเอา

 

หัวใจของเราเกี่ยวกันไว้

 

ส่งพลังไทยสู่ปลายทาง

 

ส่งพลังไทยสู่ปลายทาง

 

ส่งพลังไทยสู่ปลายทาง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***