พักตรงนี้

เบิร์ด ธงไชย7 เม.ย. 1993

เนื้อเพลง

พักตรงนี้ - เบิร์ด ธงไชย (Thongchai McIntyre)

Written by:อภิไชย เย็นพูนสุข/นิติพงษ์ ห่อนาค

พักตรงนี้ ดีกว่า

 

เหนื่อยก็พักที่คลาย

 

หายเหนื่อย

 

สายลมไหว

 

โชยเอื่อย

 

เหนื่อยคลาย

ได้แรงกลับคืน

 

เหมือนเดิม

 

เพราะทางนั้น

 

ไกลอยู่

 

และไม่รู้ต้องเดินอีกไกล

 

เท่าไหร่

 

มีเรื่องราว

 

มากมาย

 

ที่ยังคอยให้เราเข้าไป

 

พบเจอ

 

ที่ตรงนี้ นั้นมีต้นไม้

 

มีร่มเงาให้นอนสบาย

 

พักผ่อน

 

ลมไม่แรง

 

แสง แดดไม่ร้อน

 

มีให้ฟ้าเอาไว้ห่มนอน

 

และรักแท้จริงใจ

 

พักตรงนี้ ดีกว่า

 

เหนื่อยมานาน

กับความสับสน

 

วุ่นวาย

 

นอนเถอะนอน

 

ให้สบาย

 

ตื่นขึ้นมาแล้ว

เดินต่อไป

 

ตามทาง

 

ที่ตรงนี้

 

นั้นมีต้นไม้

 

มีร่มเงาให้นอนสบาย

 

พักผ่อน

 

ลมไม่แรง

 

แสง แดดไม่ร้อน

 

มีให้ฟ้าเอาไว้ห่มนอน

 

และรักแท้จริงใจ

 

พักตรงนี้ ดีกว่า

 

เหนื่อยมานาน

กับความสับสน

 

วุ่นวาย

 

นอนเถอะนอน

 

ให้สบาย

 

ตื่นขึ้นมาแล้ว

เดินต่อไป

 

ตามทาง

 

ตื่นขึ้นมาแล้ว

แรงกลับคืน

 

ยืนแล้วเดินต่อไป

 

ตามทาง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***