คืนไหลเรือไฟ

ศิริพร อำไพพงษ์14 พ.ย. 2013

เนื้อเพลง

คืนไหลเรือไฟ - ศิริพร อำไพพงษ์

 

สิบห้าค่ำเดือนสาดส่อง

 

น้ำนองเจิ่งสองฝั่งโขง

 

เสียงพิณแคนพ้องกลองตุ้มโมง

 

เบิ่งโขงเฮือไฟล่องมา

 

เหมือนนาวาแห่ไฟสวรรค์

 

ใต้แสงจันทร์

 

คืนเพ็ญเด่นดวง

 

สองเฮาเดินเที่ยวด้วยกัน

 

ไทบ้านตุ้มโฮมแห่แหน

 

บ่าวสาวผู้หมายเป็นแฟน

 

เกี่ยวแขนกันเพลินเดินควง

 

ฮักซึ้งทรวงเฮาสองปองใจ

 

ต่อหน้าไฟล่องไหล

 

ตามเฮือ

 

เฮือไฟไหลลงไหลล่อง

 

แต่ใจ บ่ ล่อง บ่ ไหล

 

ลำโขงไหลล่องลงใต้

 

แต่สองใจเฮาย้อนขึ้นเหนือ

 

เฮือไฟเติมไฟให้ฮัก

 

เป็นแฮงผลักฮักเฮาสมใจ

 

เป็นแฮงผลักให้ฮักเฮาสมใจ

 

สิบห้าค่ำเดือนสาดส่อง

 

ใจน้องท่องไว้ บ่ วาง

 

มื้อฮักมื้อรอมื้อหวัง

 

มื้อนั่งเบิ่งไหลเฮือไฟ

 

ทุกปีคอยอ้ายเติมฝัน

 

ฮักยืนนานผู้สาวฝั่งโขง

 

เฮือไฟไหลลงไหลล่อง

 

แต่ใจ บ่ ล่อง บ่ ไหล

 

ลำโขงไหลล่องลงใต้

 

แต่สองใจเฮาย้อนขึ้นเหนือ

 

เฮือไฟเติมไฟให้ฮัก

 

เป็นแฮงผลักฮักเฮาสมใจ

 

เป็นแฮงผลักให้ฮักเฮาสมใจ

 

สิบห้าค่ำเดือนสาดส่อง

 

ใจน้องท่องไว้ บ่ วาง

 

มื้อฮักมื้อรอมื้อหวัง

 

มื้อนั่งเบิ่งไหลเฮือไฟ

 

ทุกปีคอยอ้ายเติมฝัน

 

ฮักยืนนานผู้สาวฝั่งโขง

 

ทุกปีคอยอ้ายเติมฝัน

 

ฮักยืนนานผู้สาว ฝั่งโขง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***