เพื่อน

Polycat

21 มี.ค. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: เพื่อน

ศิลปิน: Polycat

 

อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรที่แปรผัน

อาจจะดูเหมือนทุกวันที่ผ่านมา

แต่ความจริงแล้วข้างในเริ่มจะเกิดปัญหา

ให้เธอลองมองที่ตาแล้วจะเข้าใจ

 

ว่ามันมีเรื่องราวเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน

ความห่วงหาเอื้ออาทรไม่เหมือนเดิม

ใช่มันจะน้อยลงแปลกตรงที่มันดันเพิ่ม

ก่อตัวเกินกว่าเพื่อนจะคิดกัน

 

หากเธอนั้นได้รู้อะไรบางอย่าง

ว่าคนที่เคยเคียงข้าง

บางอย่างได้เปลี่ยนไป

อยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่

ว่าฉันต้องทำยังไง

เมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

 

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

 

ว่ามันมีเรื่องราว

เปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน

ความห่วงหาเอื้ออาทรไม่เหมือนเดิม

ใช่มันจะน้อยลงแปลกตรงที่มันดันเพิ่ม

ก่อตัวเกินกว่าเพื่อนจะคิดกัน

 

หากเธอนั้นได้รู้อะไรบางอย่าง

ว่าคนที่เคยเคียงข้าง

บางอย่างได้เปลี่ยนไป

อยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่

ว่าฉันต้องทำยังไง

เมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

 

หากเธอนั้นได้รู้อะไรบางอย่าง

ว่าคนที่เคยเคียงข้าง

บางอย่างได้เปลี่ยนไป

อยากจะรู้ว่าเธอรับได้หรือไม่

ว่าฉันต้องทำยังไง

เมื่อเพื่อนคนนี้เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

 

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

เปลี่ยนไปเป็นรักเธอ

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลง