I (ไอ)

Sweet Mullet17 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

เพลง: I (ไอ)

ศิลปิน: Sweet Mullet

 

อย่าเพิ่งคิดว่าฉันจะขายวิญญาณ

เปลี่ยนไปตามที่เธอต้องการ

ให้ฉันเป็นเหมือนใคร

เธอมีสิทธิ์จะมาตัดสินอะไร

เข้ามาเปลี่ยนตัวตน ให้ทิ้งหัวใจ

 

ปล่อยให้ฉันได้เป็นตัวของฉัน

อย่าฝันว่าให้เป็นเหมือนใคร

ไม่ค่อยมี ค่าเท่าไหร่ ฉันขอพอ

ปล่อยมือฉันโปรดอย่าทำอย่างนี้

ให้ฉันได้หลุดพ้นเสียที

ขอให้เธอ ได้เข้าใจ ฉันเป็นฉัน

 

อย่าให้ใครคอยมาตัดสินทำลาย

เป็นตัวเองนั้นมีความหมาย

กว่ากลายเป็นคนอื่น

หยุดล้างสมองของฉันเสียที

ยัดเยียดความคิดของใครเข้ามา

แล้วเธอ ต้องการอะไร

 

ปล่อยให้ฉันได้เป็นตัวของฉัน

อย่าฝันว่าให้เป็นเหมือนใคร

ไม่ค่อยมี ค่าเท่าไหร่ ฉันขอพอ

ปล่อยมือฉันโปรดอย่าทำอย่างนี้

ให้ฉันได้หลุดพ้นเสียที

ขอให้เธอ ได้เข้าใจ ฉันเป็นฉัน

 

don't judge me it's my life

get out of my sight

 

i am not selling my soul

i am not selling my soul

 

ปล่อยให้ฉันได้เป็นตัวของฉัน

อย่าฝันว่าให้เป็นเหมือนใคร

ไม่ค่อยมี ค่าเท่าไหร่ ฉันขอพอ

จะเปลี่ยนฉัน คิดดูใหม่

มันคงไม่ง่ายอย่างต้องการ

ไม่หวั่นไหว หนักเท่าไร

ฉันไม่เปลี่ยนใจ

 

don't judge me it's my life

get out of my sight

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***