แง้มใจ

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Ngam Jai - Mon Pleang Carabao

Written by:Alf Brink

 

เอาดวงใจ ของเขา

 

ใส่ดวงใจ ของเรา

 

เราจะรู้ว่าเขา

 

คิดกะเรายังไง

 

คิดอย่างโง้น อย่างงี้

 

คิดเอาเองเรื่อยไป

 

ไม่ว่าใจของใคร

 

ย่อมอยากให้ใครเข้าใจ

 

เห็นใจ

 

เอาดวงใจ ของเรา

 

ใส่ดวงใจ ของเขา

 

เขาจะรู้ ว่าเรา

 

คิดกะเขา ยังไง

 

คิดอย่างโง้น อย่างงี้

 

คิดเอาเอง เรื่อยไป

 

เปิดประตู หัวใจ

 

ให้ความจริงมันแง้ม ออกมา

 

คิดดู ก็เบื่อ

 

เหลือที่ จะคิด

 

นี่แหละ ชีวิต

 

คิดสั้น คิดยาว

 

คิดไป ก็ป่วย การที่จะคิด

 

คิดถูก คิดผิด

 

ก็คิด ไป คนเดียว

 

เปิดใจให้กว้าง

 

เราจะได้เป็นสุข

 

ใจมี แต่ทุกข์

 

เป็นใจคับ ใจแคบ

 

ก็ลดตัว ลงหน่อย

 

มาจับเข่าคุย กัน

 

จะโกรธ กันรักกัน

 

ก็บอก กันตรงตรง

 

เอาดวงใจ ของเรา

 

ใส่ดวงใจ ของเขา

 

เขาจะรู้ ว่าเรา

 

คิดกะเขา ยังไง

 

คิดอย่างโง้น อย่างงี้

 

คิดเอาเอง เรื่อยไป

 

เปิดประตู หัวใจ

 

ให้ความจริง มันแง้มออกมา

 

เปิดใจ ให้กว้าง

 

เราจะได้ เป็นสุข

 

ใจมี แต่ทุกข์

 

เป็นใจคับ ใจแคบ

 

ก็ลดตัว ลงหน่อย

 

มาจับเข่าคุยกัน

 

จะโกรธกันรักกัน

 

ก็บอกกันตรงตรง

 

เอาดวง ใจ ของเขา

 

ใส่ดวง ใจ ของเรา

 

เราจะรู้ ว่าเขา

 

คิดกะเรา ยัง ไง

 

คิดอย่างโง้น อย่างงี้

 

คิดเอาเอง เรื่อย ไป

 

เปิดประตู หัวใจ

 

ให้ความจริง มันแง้มออกมา

 

เอาดวงใจ ของเรา

 

ใส่ดวงใจ ของเขา

 

เขาจะรู้ว่าเรา

 

คิดกะเขา ยังไง

 

คิดอย่างโง้น อย่างงี้

 

คิดเอาเอง เรื่อยไป

 

เปิดประตู หัวใจ

 

ให้ความจริง มันแง้มออกมา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***