อย่าเอ็ดไป

แอม เสาวลักษณ์6 ก.ค. 2000

เนื้อเพลง

อย่าเอ็ดไป - แอม เสาวลักษณ์ (Saowalak Leelabut)

Written by:เสาวลักษณ์ ลีละบุตร (แอม)/ชนชิต จรรย์สืบศรี

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วอย่าบอกใครนะ

 

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วเหยียบ

เหยียบให้มิดเลย

 

ใครกันใครบอกว่าคนเรา

 

แอบนิทากันเป็นไฟ

 

ความเป็นจริงไม่เคยมีใคร

อยากกระจายข่าวสักคน

 

ได้แต่เห็น เขามีแต่ห้ามกัน

สั่งกันให้ช่วยปิด

เพราะมันเป็นความลับ

 

เขา ห้ามกันวุ่นวาย

 

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วอย่าบอกใครนะ

 

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วเหยียบ

เหยียบให้มิดเลย

 

เป็นคนดีออกจะดูดี

ไม่มีใครเคยนินทา

 

ทำตาโตข่าวอะไรมา

 

ปิดเป็นการใหญ่ทุกที

 

ไม่มีเลย เรื่องจะขยายความ

ไม่มีไม่มีหรอก

ยิ่งมันเป็นความลับ

 

เขา ห้ามกันวุ่นวาย

 

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วอย่าบอกใครนะ

 

อย่าเอ็ดไปนะ

รู้อะไรแล้วเหยียบ

เหยียบให้มิดเลย

 

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วอย่าบอกใครนะ

 

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วเหยียบ

เหยียบให้มิดเลย

 

อย่าเอ็ดไปนะ

รู้อะไรแล้วอย่าบอกใครนะ

 

อย่าเอ็ดไปนะ

 

รู้อะไรแล้วเหยียบ

เหยียบให้มิดเลย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***