เพลง

ผุสชา โทณะวณิก1 ม.ค. 1987

เนื้อเพลง

 

เพลง - ผุสชา โทณะวณิก (Pusacha Tonavanik)

Written by:พนเทพ สุวรรณะบุณย์/ชรัส เฟื่องอารมย์

 

เมื่อยังเยาว์

 

อ่อนวัยฉันพอใจฟังเพลง

 

เมื่อได้ฟัง

 

ฉันชุ่มฉ่ำร้องคลอตามสุขใจ

 

เพลงบางเพลงฉันชื่นชม

 

ฟังภิรมย์พอใจ

 

แต่ฟังเพลงบางเพลงฉันร้องไห้

 

เพราะทำใจตามเพลง

 

ติดตามฟังเสมอ

 

ฉันละเมอเป็นเพลงทุกๆวัน

 

ฉันเฝ้าฟังร้องตามเพลงถูกใจ

 

เพลงบางเพลงฉันชื่นชม

 

ฟังภิรมย์พอใจ

 

แต่ฟังเพลงบางเพลงฉันร้องไห้

 

เพราะทำใจตามเพลง

 

นั่งฟังเพลงทุกวันไม่เบื่อ

 

เฝ้าติดตามทุกวันชื่นชม

 

นั่นคงเป็นเพราะใจฉันนิยม

 

รักในเสียงดนตรี

 

เฝ้าจดเพลงทุกเพลงชื่นชอบ

 

จดจำเพลงทุกเพลงชื่นชมนั่น

คงเป็นเพราะใจฉันนิยม

 

รักในเสียงดนตรี

 

เมื่อยังเยาว์

 

อ่อนวัยฉันพอใจฟังเพลง

 

เมื่อได้ฟัง

 

ฉันชุ่มฉ่ำร้องคลอตามสุขใจ

 

เพลงบางเพลงฉันชื่นชม

 

ฟังภิรมย์พอใจ

 

แต่ฟังเพลงบางเพลงฉันร้องไห้

 

เพราะทำใจตามเพลง

 

นั่งฟังเพลงทุกวันไม่เบื่อ

 

เฝ้าติดตามทุกวันชื่นชม

 

นั่นคงเป็นเพราะใจฉันนิยม

 

รักในเสียงดนตรี

 

เฝ้าจดเพลงทุกเพลงชื่นชอบ

 

จดจำเพลงทุกเพลงชื่นชมนั่น

คงเป็นเพราะใจฉันนิยม

 

รักในเสียงดนตรี

 

ติดตามฟังเสมอ

 

ฉันละเมอเป็นเพลงทุกๆวัน

 

ฉันเฝ้าฟังร้องตามเพลงถูกใจ

 

เพลงบางเพลงฉันชื่นชม

 

ฟังภิรมย์พอใจ

 

แต่ฟังเพลงบางเพลงฉันร้องไห้

 

เพราะทำใจตามเพลง

 

นั่งฟังเพลงทุกวันไม่เบื่อ

 

เฝ้าติดตามทุกวันชื่นชม

 

นั่นคงเป็นเพราะใจฉันนิยม

 

รักในเสียงดนตรี

 

เฝ้าจดเพลงทุกเพลงชื่นชอบ

 

จดจำเพลงทุกเพลงชื่นชมนั่น

คงเป็นเพราะใจฉันนิยม

 

รักในเสียงดนตรี

 

เฝ้าติดตามฟังเพลงเพราะว่าใจ

 

รักในเสียงดนตรี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***