หนุ่มบ้านไกลใจฮักจริง

ไผ่ พงศธร13 พ.ย. 2014

เนื้อเพลง

หนุ่มบ้านไกลใจฮักจริง - ไผ่ พงศธร

Written by:หล่อ นินจา

 

อ้ายหนุ่มบ้านไกล

 

หัวใจฮักจริงหวังแต่ง

 

แก้มน้องแดงแดง

 

แพงไว้ให้ไผหอมหนอ

 

สาวโรงงานทอผ้า

 

อ้ายขอเป็นแฟนได้บ่

 

สาว ตจว

 

มีแล้วบ่

คนเป็นยามเฝ้าใจ

 

เลิกงานวันนี้

 

มีนัดกับไผแล้วบ่

 

อ้ายนี้สิขอเลี้ยงข้าว

 

สักวันได้ไหม

 

ลาบก้อยซอยแซ่

 

แวเติมฮักเติมใจ

 

คนคืออ้าย

หุ่นบ่เท่ห์ปานใด๋

 

สิมีสิทธิ์ใด๋

ไปกินข้าวแลงนำบ่

 

พอมีสิทธิ์

ได้ไปนั่งในใจบ่หนอ

 

สั่งย่างความฮัก

 

กับอ่อมผัก

ใส่ฮักที่จริงใจ

 

ไม่ใกล้ไม่ไกล

 

ร้านลาบ

 

อยู่หน้าโรงทอ

 

น้องสาวคนงาม

 

บ่ต้องย่านอ้ายตั๋ว

 

ดอกหนอ

 

สาว ตจว

 

อ้ายพอสิมีสิทธิ์ไหม

 

สาว ตจว

 

อ้ายนั้นพอสิ

มีสิทธิ์ไหม

 

อ้ายหนุ่มบ้านไกล

 

หัวใจอ้ายยังขาดคู่

 

ขอหม่นไปอยู่

 

ไปนั่งในใจได้ไหม

 

บ่ฮักอ้ายบ่ว่า

 

ขอแค่น้อง

มาเป็นยาทาใจ

 

ขอให้ไอ้หนุ่มบ้านไกล

 

ได้มีแฮงสู้งาน

 

ให้ผู้บ่าวไกล

บ้านคืออ้าย

ได้เดินผ่านความท้อ

 

สั่งย่างความฮัก

 

กับอ่อมผัก

ใส่ฮักที่จริงใจ

 

ไม่ใกล้ไม่ไกล

 

ร้านลาบ

 

อยู่หน้าโรงทอ

 

น้องสาวคนงาม

 

บ่ต้องย่านอ้ายตั๋ว

 

ดอกหนอ

 

สาว ตจว

 

อ้ายพอสิมีสิทธิ์ไหม

 

สาว ตจว

 

อ้ายนั้นพอ

 

สิมีสิทธิ์ไหม

 

อ้ายหนุ่มบ้านไกล

 

หัวใจอ้ายยังขาดคู่

 

ขอหม่นไปอยู่

 

ไปนั่งในใจได้ไหม

 

บ่ฮักอ้ายบ่ว่า

 

ขอแค่น้อง

มาเป็นยาทาใจ

 

ขอให้ไอ้หนุ่มบ้านไกล

 

ได้มีแฮงสู้งาน

 

ให้ผู้บ่าวไกลบ้าน

 

คืออ้ายได้เดิน

ผ่านความท้อ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***