ขอใช้สิทธิ์

ฝน ธนสุนธร14 พ.ค. 2016

เนื้อเพลง

 

ขอใช้สิทธิ์ - ฝน ธนสุนทร (冯·彤顺通)

Written by:Sure Entertainment

อยู่กับเขา ได้ก็อยู่ไป

 

เซ็งเมื่อไร ก็กลับมา

 

ส่วนตัวฉัน นั้นมันชินชา

 

กับการจะอยู่จะไปของเธอ

 

สิทธิ์การหวง มีก็เท่านั้น

 

ไม่อาจฝัน จะหยุดเธอ

 

อดทนไหว ยังไหวก็ออเออ

 

ฉันปล่อยเธอ ไปไหนก็ไป

 

ก่อนเธอไป ฉันขอใช้สิทธิ์

 

จับมือนิดกอดฉันนิด

 

สักครั้งจะได้ไหม

 

ก่อนเธอไป ฉันขอใช้สิทธิ์

 

สบตานิดจูบฉันนิด

 

อย่างเคย จะได้ไหม

 

ไม่ใช่พูดกำชับ

 

ไม่ได้บังคับใจ

 

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

 

ไม่ใช่มาบังคับ

 

ให้เธอต้องรับไป

 

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

 

ก่อนเธอไป ฉันขอใช้สิทธิ์

 

จับมือนิด กอดฉันนิด

 

สักครั้งจะได้ไหม

 

ก่อนเธอไป ฉันขอใช้สิทธิ์

 

สบตานิด จูบฉันนิด

 

อย่างเคย จะได้ไหม

 

ไม่ใช่พูดกำชับ

 

ไม่ได้บังคับใจ

 

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

 

ไม่ใช่มาบังคับ

 

ให้เธอต้องรับไป

 

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

 

ไม่ใช่พูดกำชับ

 

ไม่ได้บังคับใจ

 

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

 

ไม่ใช่มาบังคับ

 

ให้เธอต้องรับไป

 

ขอเพียงแต่ใช้ สิทธิ์ที่ฉันมี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***