ดาวจรัสแสง

สายัณห์ สัญญา12 มี.ค. 2015

เนื้อเพลง

 

ดาวจรัสแสง - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media

 

ดาวเอ๋ย ดาวน้อยเจ้าลอยสูงเด่น

 

ใครใครเขาก็แลเห็น

 

ว่าเจ้าสูงเด่นเหนือดาวดึงส์

 

เจ้าเป็นดาวที่พี่อาจเอื้อมไม่ถึง

 

อยู่เหนือดาวดึงส์พี่จึงได้แต่แลมอง

 

ดาวเอ๋ย ก่อนนั้นเจ้ายังไร้ค่า

 

ใครใครก็ไม่นำพา

 

ไม่เลิศเลอกว่าแสงดาวเรืองรอง

 

เจ้าสกาว จึงมีคนเฝ้าคอยปอง

 

เด่นเหมือนดาวทอง

 

สักวันจะหมองวิญญา

 

ก่อนนั้น เจ้าคิดถึงบ้างหรือเปล่า

 

ก่อนที่จะมาเป็นดาว

 

ใครเขาส่งเจ้าเข้ามา

 

เฝ้าอุ้มชู จนเจ้าได้เป็นดารา

 

มีแสงมีค่า

 

พอได้เวลาก็เคลื่อนคล้อย

 

ดาวเอ๋ย อย่าหาว่าพี่ทิ้งเจ้า

 

วันใดเจ้าปวดรวดร้าว

 

ตัวพี่จะเฝ้าแหงนคอรอคอย

 

เฝ้ารอซับ น้ำตาดาวที่หลั่งย้อย

 

หากแม้ดาวลอย

 

ใช่ลอยจากฟ้าลับไป

ก่อนนั้น เจ้าคิดถึงบ้างหรือเปล่า

 

ก่อนที่จะมาเป็นดาว

 

ใครเขาส่งเจ้าเข้ามา

 

เฝ้าอุ้มชู จนเจ้าได้เป็นดารา

 

มีแสงมีค่า

 

พอได้เวลาก็เคลื่อนคล้อย

 

ดาวเอ๋ย อย่าหาว่าพี่ทิ้งเจ้า

 

วันใดเจ้าปวดรวดร้าว

 

ตัวพี่จะเฝ้าแหงนคอรอคอย

 

เฝ้ารอซับ น้ำตาดาวที่หลั่งย้อย

 

หากแม้ดาวลอย

 

ใช่ลอยจากฟ้าลับไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***