กระซิบเบาๆ

นิว จิ๋ว27 ก.ย. 2012

เนื้อเพลง

กระซิบเบาๆ - New & Jiew (นิว จิ๋ว)

Written by:ชาลี สาลี่/มุรธา ร่วมรักษ์

รู้สึกว่าไกลไปไหม แต่ฉันว่าไกลไปหน่อย

 

ใกล้หน่อยไม่ดีกว่าเหรอ ถ้าเธอจะพูดคำสำคัญ

 

ฉัน ขอล่ะนะ นะนะนะ ขอล่ะนะ นะนะนะ

 

มาใกล้ใกล้ ไม่ต้องเอะอะ

 

เชื่อ ฉันเถอะนะ นะนะนะ เชื่อเถอะนะ นะนะนะ

 

เดินมาพูดดีดี

 

กระซิบเบาเบาก็พอ ถ้าอยากให้ฟัง

 

มาพูดข้างข้างตรงนี้จะได้หรือเปล่า

 

ข้างหูเบาเบา ถ้าจะบอกรัก

 

กระซิบเบาเบา ก็ดังถึงใจเถิบมาใกล้ใกล้กัน

 

ข้างหูเบาเบา เพราะฉันก็รอคำนี้มานาน

 

รู้สึกเห็นตรงกันไหม ถ้าเห็นตรงกันได้โปรด

 

ได้โปรดลุกมาตรงนี้ ตรงโน้นเดี๋ยวใครแย่งฟัง

 

ฉัน ขอล่ะนะ นะนะนะ ขอล่ะนะ นะนะนะ

 

มาใกล้ใกล้ ไม่ต้องเอะอะ

 

เชื่อ ฉันเถอะนะ นะนะนะ เชื่อเถอะนะ นะนะนะ

 

เดินมาพูดดีดี

 

กระซิบเบาเบาก็พอ ถ้าอยากให้ฟัง

 

มาพูดข้างข้างตรงนี้จะได้หรือเปล่า

ข้างหูเบาเบา ถ้าจะบอกรัก

 

กระซิบเบาเบา ก็ดังถึงใจเถิบมาใกล้ใกล้กัน

 

ข้างหูเบาเบา เพราะฉันก็รอคำนี้มานาน

 

กระซิบเบาเบาก็พอ ถ้าอยากให้ฟัง

 

มาพูดข้างข้างตรงนี้จะได้หรือเปล่า

 

ข้างหูเบาเบา ถ้าจะบอกรัก

 

กระซิบเบาเบา ก็ดังถึงใจเถิบมาใกล้ใกล้กัน

 

ข้างหูเบาเบา เพราะฉันก็รอคำนี้มานาน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***