เลือกเขาไปเถอะ

ไมค์ ภิรมย์พร29 มิ.ย. 2001

เนื้อเพลง

 

เลือกเขาไปเถอะ - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

Written by:สัก ลานไทร

 

เลือกเขาไปเถอะ

 

ถ้าเขาดีกว่าอ้าย

 

อ้ายยอมเสียใจ

 

สิบ่ไปขวางกั้น

 

เลือกเขาไปเถอะ

ถ้าเขาดียังงั้น

 

ส่วนตัวอ้ายนั้น

 

คงทำได้แค่นี้

 

เลือกเขาไปเถอะ

 

เพื่ออนาคตของเจ้า

 

ผู้แก่ผู้เฒ่าเพินก็เห็นว่าดี

 

ถ้าอยู่กับอ้าย

 

เจ้าคง บ่ สุขขี

 

อนาคต บ่ มี

จึงต้องยอมให้เจ้าไป

 

บ่ มีไผดอก

 

ถ้าจนตรอก บ่ สู้

 

แต่ว่าอ้ายฮู้

 

ว่าสู้เขา บ่ ได้

 

ไม่ใช่ใจพระ

 

ที่เสียสละเจ้าไป

 

อ้ายสิทนปวดใจ

 

ถ้าเจ้าไปได้ดี

 

เลือกเขาไปเถอะ

ถ้าเขาดีกว่าอ้าย

 

อ้ายยอมทำใจ

 

ว่าอ้ายมีบุญแค่นี้

 

เลือกเขาไปเถอะ

 

ถ้าเขาเป็นคนดี

 

ส่วนตัวอ้ายนี้

 

ขอเป็นฝ่ายที่เสียใจ

 

บ่ มีไผดอก

ถ้าจนตรอก บ่ สู้

 

แต่ว่าอ้ายฮู้

 

ว่าสู้เขา บ่ ได้

 

ไม่ใช่ใจพระ

 

ที่เสียสละเจ้าไป

 

อ้ายสิทนปวดใจ

 

ถ้าเจ้าไปได้ดี

 

เลือกเขาไปเถอะ

 

ถ้าเขาดีกว่าอ้าย

 

อ้ายยอมทำใจ

 

ว่าอ้ายมีบุญแค่นี้

 

เลือกเขาไปเถอะ

 

ถ้าเขาเป็นคนดี

 

ส่วนตัวอ้ายนี้

 

ขอเป็นฝ่ายที่เสียใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***