ลางสังหรณ์

Clash26 ก.ย. 2013

เนื้อเพลง

ลางสังหรณ์ - Clash

Written by:แบงค์ Clash/ปรีดี บารมีอนันต์

 

รับรู้ได้ถึงอาการ

 

รับรู้ได้ถึงอารมณ์

 

รับรู้ว่ารักระทม

เพราะฉันรู้สึกได้ถึงสัญญา

คล้ายๆ ว่าเยื่อบางๆ

 

มีใครมาคอยอำพราง

 

ฉันค้นไม่พบสักที

 

ที่ฉันรู้สึก

เหมือนดูเหมือนลางสังหรณ์

 

ไม่ค่อยจะดี

 

เธอมีใครใช่ไหม

 

ถึงได้เป็นอย่างนี้

 

เหมือนเธอที่

 

เธอจะไม่รักฉันอีก

 

มีอีกชีวิตซ่อนอยู่

 

ให้ฉันรู้ ฉันจะไปดีๆ

 

ก็เธอจงพูดออกมา

 

ก็เธอจงพูดมาเถิด

 

ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่าง

ฉันจะเจ็บอย่างไงก็ยอมเธอ

 

ก็เพียงแค่พูดออกมา

 

ก็ขอให้พูดมาเถิด

 

ไม่ต้องหลบ

ไม่ต้องหลอกขอให้บอก

 

ยังไงก็ยอมเธอ

 

ก็เพราะรักจริงๆ

 

ก็เพราะว่ารักจึงทน

 

แม้รู้ว่ารักมันปลอม

 

แม้รู้ว่าเจ็บก็คงต้องยอม

ไม่รู้ว่าเพราะทำไม

 

ตัวเธอเองเป็นอะไร

ทำไมไม่พูดดีๆ

 

ที่ฉันรู้สึกเหมือนดู

เหมือนลางสังหรณ์

 

ไม่ค่อยจะดี

 

เธอจะไปใช่ไหม

 

ถึงได้ทำอย่างนี้

 

เหมือนเธอที่

 

เธอจะไม่รักฉันอีก

 

มีอีกชีวิตซ่อนอยู่

 

ให้ฉันรู้ ฉันจะไปดีๆ

 

ก็เธอจงพูดออกมา

 

ก็เธอจงพูดมาเถิด

ทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่าง

ฉันจะเจ็บอย่างไงก็ยอมเธอ

 

ก็เพียงแค่พูดออกมา

 

ก็ขอให้พูดมาเถิด

 

ไม่ต้องหลบ

ไม่ต้องหลอก

ขอให้บอก

ยังไงก็ยอมเธอ

 

ก็เธอจงพูดออกมา

 

ก็เธอจงพูดมาเถิด

 

ทุกๆ สิ่งทุกๆ อย่าง

 

ฉันจะเจ็บอย่างไงก็ยอมเธอ

 

ก็เพียงแค่พูดออกมา

 

ก็ขอให้พูดมาเถิด

 

ไม่ต้องหลบ

ไม่ต้องหลอก

 

ขอให้บอก

ยังไงก็ยอมเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***