ให้ความรักกลับมา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, Siripan Liyawarakun, Udon Teenakul, Yuthdanai Mungnimit5 พ.ย. 2015

เนื้อเพลง

ให้ความรักกลับมา (Hai Kwam Rak Klab Ma) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)/Siripan Liyawarakun/Udon Teenakul/Yuthdanai Mungnimit

อยากให้ลมพัดพารักกลับ

 

อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา

 

ให้ประกายแจ่มในดวงตา

 

กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก

 

เผื่อให้ชีวิตนี้ได้พอ มีหวัง

 

อยากจะเก็บใบไม้ที่หล่น

 

กลืนกร่นบนแผ่นผืนดินผาด

 

ก่อประลมพ์ผู้คนทั่วทาง

 

จุดประกายให้ชีวิตที

 

เผื่อให้ชีวิตนี้ ได้พอมีหวัง

 

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต

 

เขาต้องการน้ำใจ

 

อย่าผลักไส ให้ห่างไกล

 

เขาต้องการความรัก

 

เหมือนดังเดิมทุกอย่าง

 

และความเป็นคนต้องมีเท่า

 

และเราจะช่วยดูแล

 

ประคองเขาไป

 

อยากให้ลมพัดพารักกลับ

 

อยากให้ความหวังคืนฟื้นมา

 

ให้ประกายแจ่มในดวงตา

 

กลับคืนมาสู่ตัวฉันอีก

 

เผื่อให้ชีวิตนี้ ได้พอมีหวัง

 

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต

 

เขาต้องการน้ำใจ

 

อย่าผลักไส ให้ห่างไกล

 

เขาต้องการความรัก

 

เหมือนดังเดิมทุกอย่าง

 

และความเป็นคนต้องมีเท่า

 

และเราจะช่วยดูแล

 

ประคองเขาไป

 

หนึ่งชีวิต อีกชีวิต

 

เขาต้องการน้ำใจ

 

อย่าผลักไส ให้ห่างไกล

 

เขาต้องการความรัก

 

เหมือนดังเดิมทุกอย่าง

 

และความเป็นคนต้องมีเท่า

 

และเราจะช่วยดูแล

 

ประคองเขาไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***