ไม้ไผ่

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Mai Pai - Mon Pleang Carabao

Written by:Hugues Aufr

 

ในดึกสงัดมีสายฝนโปรยปราย

 

ฉันเหยียดร่างกายทอดไปตามแสงเดือน

 

ในโสตประสาทแว่วเสียงฝนเป็นเพื่อน

 

ยํ้าเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมา

 

โหยหวนสํานวนครวญครํ่า

 

ลํานําของขลุ่ยไม้ไผ่

 

ล้อบรรเลงเพลงจากนิ้วที่พรมพราย

 

จากฝนที่โปรยปราย

 

จากใจที่อาวรณ์ ถึงเธอ

 

เสียงขลุ่ยกลืนกลบลบสําเนียงรอบกาย

 

แสงจันทร์กระจายโอบพื้นดินเดียวกัน

 

ปล้องไผ่ผิวนี้มีสืบสายสัมพันธ์

 

เกิดแต่กอร่วมกันนานมา

 

แหละผู้คนทุกชนทุกชั้น

 

ก็สัมพันธ์ดังขลุ่ยไม้ไผ่

 

คือแรงลมพลิ้วผ่านลําไม้

 

มีลมจากแรงกาย

 

มีไผ่จากกอรวม ร่วมกัน

 

ร่วมกัน ร่วมกัน ร่วมกัน ร่วมกัน

 

เป็นเสียงขลุ่ยที่หวีดหวิวแทงใจ

 

เป็นเสียงขลุ่ยที่กึกก้องตะโกนไกล

 

เป็นเสียงขลุ่ยที่อยู่เหนือความตาย

 

ความเหงาในดวงใจ

 

ความทุกข์ในเรือนกาย

ความชั่วร้ายในตัวตน

 

อันพสุธนก็สาบสูญ

 

เป็นเสียงขลุ่ยที่หวีดหวิวแทงใจ

 

เป็นเสียงขลุ่ยที่กึกก้องตะโกนไกล

 

เป็นเสียงขลุ่ยที่อยู่เหนือความตาย

ฉันมาฝากเอาไว้ ฉันมาฝากเอาไว้

ฉันมาฝากเอาไว้ ในดวงใจของเธอ

 

ร่วมกัน ร่วมกัน ร่วมกัน ร่วมกัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***