แล้วเราก็จากกัน

Big Ass27 ก.ค. 2015

เนื้อเพลง

เพลง: แล้วเราก็จากกัน

ศิลปิน: Big ass

 

จากกันวันนี้ อย่าร้องไห้

เมื่อต่างคนก็รู้และเข้าใจ

เมื่อเราต้องมีชีวิตข้างหน้า

ที่ต่างคนต้องเดินไป

เมื่อเราร่วมทางด้วยกันไม่ได้

จึงต้องยอม ยอมให้เราจากกัน

 

ในวันนี้ แม้หัวใจยังไม่อยากจากไปไหน

แต่คงฝืน อีกไม่ไหว ก็รู้ดี

 

เก็บความรักเอาไว้ ก่อนเราสองจะพลัดพราก

เตือนว่าเรา รักกันแค่ไหน

รักจะอยู่เคียงข้างเธอ ตลอดไป เท่านานแสนนาน

จะอยู่แทนตัวฉัน นับจากนี้

 

เก็บความรักที่ดีๆ เก็บเอาไว้รักษาให้ดี

โปรดเก็บมันเอาว้ ให้รู้ว่า เคยรักกัน

โปรดเก็บมันเอาไว้

 

รู้ว่าเธอก็รัก รู้ว่าฉันก็รัก รู้ว่าเราก็รัก

รู้และเข้าใจ จดจำไว้ให้ดีๆ

 

รู้ว่าเธอก็รัก รู้ว่าฉันก็รัก รู้ว่าเราก็รัก

รู้และเข้าใจ จดจำไว้ให้ดีๆ

 

รู้ว่าเธอก็รัก รู้ว่าฉันก็รัก รู้ว่าเราก็รัก

รู้และเข้าใจ เก็บเอาไว้ให้ดี

 

รู้ว่าเธอก็รัก รู้ว่าฉันก็รัก รู้ว่าเราก็รัก

รู้และเข้าใจ

 

รู้ว่าเธอก็รัก รู้ว่าฉันก็รัก รู้ว่าเราก็รัก

รู้และเข้าใจ

 

รู้ว่าเธอก็รัก รู้ว่าฉันก็รัก รู้ว่าเราก็รัก

รู้และเข้าใจ

รักยังอยู่ รักยังอยู่เสมอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***