อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที

ต่าย อรทัย10 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

อ้ายลืมทุกคำ น้องจำทุกนาที - ต่าย อรทัย (Tai Orathai)

Written by:จักษ์ เมืองสาเกตุ

ลืมกันง่ายคักเนาะ

 

นี่บ่คนเคยฮักกัน

 

เลิกคบกันบ่กี่วัน

 

กะมีแฟนใหม่

 

ลบจากใจง่ายคัก

 

คำว่าฮักน้องหมดหัวใจ

 

จบแล้วเดินจากไป

เบิ่งติอ้ายทำ

 

สำหรับใจดวงนี้

 

ทุกนาทียังจำฝังใจ

 

อยากลบอยากลืมอ้ายไป

แต่ใจยังจำ

 

ไผสิอยากทนเจ็บ

 

กับภาพเดิมเดิมคอยย้ำ

 

สิ่งที่สองเราร่วมทำ

 

ยางลบยังบ่มี

 

อ้ายหมดฮักอ้ายกะลืม

ลืมทุกทุกคำ

 

น้องยังฮักน้องจึงจำ

จำทุกนาที

 

คำว่าฮักที่อ้ายบ่จำ

 

เทียวบอกย้ำหัวใจดวงนี้

 

อ้ายลืมหมดทุกคำที่มี

 

แต่ทุกนาที

 

น้องจำฝังใจ

 

ลืมกันง่ายคักเนาะ

 

คือคนบ่เคยฮักกัน

 

น้องบ่คิดบ่ฝันสิเฮ็ดน้องได้

 

ในวันที่อ้ายลืม

 

น้องซึมเพราะลืมบ่ไหว

 

อยากลืมคนลืมง่ายแต่ใจ ยังจำ

 

อ้ายหมดฮักอ้ายกะลืม

ลืมทุกทุกคำ

 

น้องยังฮักน้องจึงจำ

จำทุกนาที

 

คำว่าฮักที่อ้ายบ่จำ

 

เทียวบอกย้ำหัวใจดวงนี้

 

อ้ายลืมหมดทุกคำที่มี

 

แต่ทุกนาที

 

น้องจำฝังใจ

 

ลืมกันง่ายคักเนาะ

 

คือคนบ่เคยฮักกัน

 

น้องบ่คิดบ่ฝันสิเฮ็ดน้องได้

 

ในวันที่อ้ายลืมน้องซึม

เพราะลืมบ่ไหว

 

อยากลืมคนลืมง่าย

 

เป็นหยังน้อใจยังจำ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***