ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) (Acoustic)

Loso30 เม.ย. 1996

เนื้อเพลง

ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป) (Acoustic) - Loso (โลโซ)

Written by:เสกสรรค์ ศุขพิมาย

สิ่งเดียว

ที่ขอร้องเธอก่อนไป

 

สิ่งเดียว

ที่อยากให้ใจเธอรับรู้

 

สิ่งเดียว

ที่อยากให้เธอคิดดู

 

ให้รู้ให้คิดก่อน

จะจากฉันไป

 

ลองคิดตรอง

ดูให้ดีสักหน่อย

 

แล้วค่อยบอกลา

 

จากกันไป

 

ลองทบลอง

ทวนให้ดีในหัวใจ

 

ยังรักฉันไหมคนดี

 

หรือฉันเองที่ผิด

 

ที่คิดมีใจให้กับเขา

 

หรือเธอหูเบา

 

จึงทำให้เราบาดหมาง

 

คิดแยกทาง

 

กันไป

 

อยากบอก

ให้เธอได้รู้สักครั้ง

 

อยากพูดให้เธอ

 

ได้ฟังอีกสักหน

 

ชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคน

 

มันสับสนเพราะใจ

 

เธอแปรเปลี่ยน

 

หรือฉันเองที่ผิด

 

ที่คิดมีใจให้กับเขา

 

หรือเธอหูเบา

 

จึงทำให้เราบาดหมาง

 

คิดแยกทาง กันไป

 

อยากบอก

ให้เธอได้รู้สักครั้ง

 

อยากพูดให้เธอ

ได้ฟังอีกสักหน

 

ชีวิตของลูก

ผู้ชายหนึ่งคนมันสับสน

 

เพราะใจเธอแปรเปลี่ยน

 

ชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคน

 

มันสับสน

 

เพราะเธอจะลาจาก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***