บุษบาเสี่ยงเทียน

อรวี สัจจานนท์22 ส.ค. 1997

เนื้อเพลง

เพลง: บุษบาเสี่ยงเทียน

ศิลปิน: อรวี สัจจานนท์

 

เทียนจุดเวียนพระพุทธา

ตัวข้าบุษบาขออธิษฐาน

เทียนที่เวียนนมัสการ บันดาลให้

หทัยสมปรารถนา

ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า

ขอองค์พระปฏิมา

เมตตาช่วยคิดอุ้มชู

ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่

ให้องค์ระเด่นเอ็นดู

อย่าได้รู้คลายคลอน

 

อ้าองค์พระพุทธาตัวข้า

บุษบาขอกราบวิงวอน

ข้าสวดมนต์ขอพระพร

วิงวอนให้หทัยระเด่นปราณี

รักอย่าเคลือบแฝง

ดังแสงเทียนริบหรี่

ขอองค์ระเด่นมนตรี

โปรดมีจิตนึกเมตตา

ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า

รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ

 

อ้าองค์พระพุทธาตัวข้า

บุษบาขอกราบวิงวอน

ข้าสวดมนต์ขอพระพร

วิงวอนให้หทัยระเด่นปราณี

รักอย่าเคลือบแฝง

ดังแสงเทียนริบหรี่

ขอองค์ระเด่นมนตรี

โปรดมีจิตนึกเมตตา

ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า

รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***