ทุ่งอ้อ

สาว สาว สาว10 มี.ค. 2016

เนื้อเพลง

ทุ่งอ้อ - สาว สาว สาว

Written by:เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

 

ทุ่งอ้อคงล้อลมไสว

 

พลิ้วใบ

 

โอนอ่อนไหวหวาน

 

ทิวสน

 

ลู่ลมเบิกบาน

 

จะมีวัน

 

กลับมาเห็นหรือไร

 

เคย เก็บ

 

ดอกหญ้ามาฝาก

 

เก็บความ

รักมาร้อยมาลัย

 

เก็บความคิดถึงมาให้

 

อยู่ไหน

 

ไกลกันนักเอย

 

เก็บ ดอกไม้

 

ลอยน้ำ

 

ส่งตาม

 

ความรักมาให้

 

ผ่านป่านาเขากว้างไกล

 

ฝากใจไว้ที่ดวงดาว

 

คนดี อย่าร้องไห้

 

มองไป มองไกล ที่ดารา

 

ที่นั่น มีฉันมองมา

 

ด้วยดวงตา

 

ห่วงใยนิรันดร์

 

เก็บดอกไม้ลอยน้ำ

 

ส่งตามความรักมาให้

 

ผ่านป่านาเขากว้างไกล

 

ฝากใจไว้ที่ดวงดาว

 

คนดี อย่าร้องไห้

 

มองไป

 

มองไกล

 

ที่ดารา

 

ที่นั่น มีฉันมองมา

 

ด้วยดวงตา

 

ห่วงใยนิรันดร์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***