Say Hi

The TOYS20 มิ.ย. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: Say Hi

ศิลปิน: The TOYS

 

มองขึ้นไปบนฟ้าเรื่องราวที่ผ่านมา

วันเดิมๆที่มีกำลังจะเปลี่ยนไปตอนนี้

ออกไปเจอกับฝันในวันที่สดใส

ก้าวใหม่ที่ต้องเดินวันใหม่ที่ต้องเจอ

 

อยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงโลกเดิมๆที่เคยมี

จากท้องฟ้าเดิมๆให้เป็นวันดีๆ

อยู่ตรงนี้เปลี่ยนชีวิตเดิมๆที่เคยเป็น

บอกให้เห็นในความเป็นจริงอีกที

แค่อยู่ตรงนี้

 

Let's get it on

Let's get it on

Let's get it on

 

เปิดไลน์แชร์โลส่งไป

Say Hi กับบ้านหลังใหม่

Pave my way Verve to have get it all

อยากให้เธอลองดู

ความเป็นไปในความเป็นจริง

สิ่งที่เป็นดังความฝัน

อยากให้เธอมายืนอยู่ตรงนี้

ลองดูโลกทั้งใบที่เธอไม่เคย

 

อยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงโลกเดิมๆที่เคยมี

จากท้องฟ้าเดิมๆให้เป็นวันดีๆ

อยู่ตรงนี้เปลี่ยนชีวิตเดิมๆที่เคยเป็น

บอกให้เห็นในความเป็นจริงอีกที

แค่อยู่ตรงนี้

 

Let's get it on

Let's get it on

Let's get it on

 

แค่อยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงโลกเดิมๆที่เคยมี

จากท้องฟ้าเดิมๆให้เป็นวันดีๆ

อยู่ตรงนี้เปลี่ยนชีวิตเดิมๆที่เคยเป็น

บอกให้เห็นในความเป็นจริงอีกที

 

แค่อยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงโลกเดิมๆที่เคยมี

จากท้องฟ้าเดิมๆให้เป็นวันดีๆ

อยู่ตรงนี้เปลี่ยนชีวิตเดิมๆที่เคยเป็น

บอกให้เห็นในความเป็นจริงอีกที

แค่อยู่ตรงนี้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***